Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản

Theo quy định của nhà nước thì trong một số trường hợp chuyển nhượng bất động sản sẽ phải đóng thuế. Vậy cụ thể thuế chuyển nhượng bất động sản tính như thế nào, khi nào phải đóng và những đối tượng nào phải chịu khoản thuế này? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!

Tính thuế chuyển nhượng bất động sản
Tìm hiểu cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản

 

1.Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Thời điểm tính thuế chuyển nhượng bất động sản có quy định rất rõ ràng theo luật pháp được chính phủ ban hành. Cụ thể:

 • Đối với các hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận: Thời điểm bắt đầu tính thuế chính là thời điểm khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực nếu bên chịu trách nhiệm nộp thuế chuyển nhượng bất động sản là bên mua
 • Đối với các hợp đồng chuyển có thỏa thuận: Với hợp đồng này, thời điểm bắt đầu tính thuế chính là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng BĐS nếu sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất bên mua sẽ bên nộp thuế 
 • Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng: Nếu là cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với công trình xây dựng trong tương lai hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì cá nhân ấy phải nộp hồ sơ khai thuế cùng với thuế chuyển nhượng bất động sản cùng lúc cho cơ quan thuế
Cần nắm rõ thời điểm tính thuế để nộp thuế chuyển nhượng bất động sản đúng hạn
Cần nắm rõ thời điểm tính thuế để nộp thuế đúng hạn

 

Lưu ý: Nghĩa vụ thuế sẽ được xác định riêng đối với từng đối tượng nộp thuế dựa trên tỷ lệ sở hữu BĐS nếu chuyển nhượng theo hình thức chuyển nhượng BĐS đồng sở hữu. Để xác định tỷ lệ sở hữu BĐS của các đối tượng sẽ dựa trên các tài liệu hợp pháp như: Di chúc, thỏa thuận góp vốn ban đầu, quyết định của tòa án về phân chia BĐS,… Nếu như không có các tài liệu hợp pháp về phân chia tỷ lệ sở hữu BĐS thì nghĩa vụ nộp thuế của mỗi đối tượng sẽ xác định theo tỷ lệ bình quân.

2.Đối tượng chịu thuế chuyển nhượng bất động sản

Trong luật pháp Việt Nam cũng có quy định rất rõ ràng về đối tượng phải nộp thuế chuyển nhượng bất động sản. Đó là: 

#1 Doanh nghiệp nằm trong diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Các doanh nghiệp nằm trong diện này bao gồm:

 • Doanh nghiệp nhận được thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS, có thể thuộc mọi ngành nghề, thành phần kinh tế
 • Doanh nghiệp kinh doanh BĐS có thu nhập từ việc cho thuê lại đất

#2 Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS

Những đối tượng có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS cũng nằm trong đối tượng chịu thuế chuyển nhượng bất động sản, gồm:

 • Đối tượng có thu nhập thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê đất (trong đó có cả chuyển nhượng dự án gắn liền với quyền thuê đất, quyền sử dụng đất dựa trên quy định của pháp luật)
 • Doanh nghiệp kinh doanh BĐS có thu nhập thông qua hoạt động cho thuê lại đất dựa trên các quy định về đất đai của pháp luật Việt Nam, trong đó không phân biệt đất có hay không các kết cấu công trình kiến trúc, hạ tầng gắn liền
 • Đối tượng có thu nhập thông qua các hoạt động chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, trong đó bao gồm cả tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó đối với trường hợp khi chuyển nhượng không tách riêng giá trị tài sản, không phân biệt có chuyển nhượng quyền thuê hay sử dụng đất
 • Đối tượng có thu nhập thông qua hoạt động chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất
 • Đối tượng có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng nhà ở
Pháp luật Việt Nam quy định rõ về đối tượng phải chịu thuế chuyển nhượng bất động sản
Pháp luật Việt Nam quy định rõ về đối tượng phải chịu thuế chuyển nhượng BĐS

 

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh BĐS chỉ cho thuê công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng, nhà trên đất không nằm trong thu nhập từ cho thuê lại đất.

3.Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản

Cách tính thuế chuyển nhượng BĐS dựa trên quy định trong Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

Trường hợp 1: Tính thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nhà ở

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng

Trong đó:

 • Giá chuyển nhượng là giá đã được thống nhất và ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng
 • Giá chuyển nhượng có thể bằng hoặc cao hơn so với giá đất tại bảng giá đất

Trong trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản không ghi giá hoặc có ghi nhưng mức giá lại thấp hơn giá đất mà UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì sẽ dựa theo bảng giá đất của UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng để xác định giá chuyển nhượng. Và khi này, để tính thuế chuyển nhượng bất động sản sẽ áp dụng công thức:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x (Diện tích x Giá 01m2 theo bảng giá đất)

Trường hợp 2: Tính thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cả nhà

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượng

Trong đó: 

 • Giá chuyển nhượng là giá đã được thống nhất và ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng
 • Đối với trường hợp này mức giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bao gồm cả nhà và đất) sẽ bằng hoặc cao hơn so với mức giá mà cấp tỉnh quy định

Nếu như trên hợp đồng chuyển nhượng không có giá đất hoặc mức giá được ghi thấp hơn so với giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được tính dựa theo quy định của pháp luật về đất đai nhân thêm 2%.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cả nhà phải nộp thuế chuyển nhượng bất động sản
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cả nhà phải nộp thuế

 

Trường hợp 3: Tính thuế chuyển nhượng nhà (không có đất)

Khi chuyển nhượng nhà không có đất thì cách tính lệ phí trước bạ nhà sẽ dựa theo quy định của UBND cấp tỉnh. Cụ thể như sau:

 • Nếu như trong hợp đồng mua bán, giá nhà cao hoặc bằng với giá được UBND cấp tỉnh ban hành thì giá trên hợp đồng chính là giá chuyển nhượng: Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng x 2%
 • Nếu như trong hợp đồng mua bán, giá nhà thấp hơn so với mức giá được UBND cấp tỉnh ban hành thì: Thuế thu nhập cá nhân = 2% x (Diện tích x Giá 01m2 x Tỷ lệ % chất lượng còn lại)

Trong đó: 

 • Giá chuyển nhượng chính là mức giá được ban hành tại thời điểm kê khai thuế bởi UBND cấp tỉnh 
 • UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quy định về tỷ lệ (%) chất lượng (có khấu trừ theo thời gian)
Chuyển nhượng nhà không đất có quy định rõ về thuế chuyển nhượng bất động sản
Chuyển nhượng nhà không đất có quy định rõ về thuế chuyển nhượng

 

Lưu ý: Trong trường hợp giá tính lệ phí trước bạ nhà không được UBND cấp tỉnh quy định thì có thể dựa theo quy định được ban hành bởi Bộ Xây dựng về tiêu chuẩn, phân loại, định mức xây dựng cơ bản và giá trị còn lại của công trình trên đất thực tế.

Riêng đối với các công trình hình thành trong tương lai nếu như giá chuyển nhượng trong hợp đồng không được ghi hoặc có ghi nhưng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng x giá đất và giá tính lệ phí trước bạ được quy định bởi UBND cấp tỉnh thì lúc này giá chuyển nhượng sẽ được tính theo như giá do UBND cấp tỉnh quy định với tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, nếu như UBND cấp tỉnh vẫn chưa có quy định về đơn giá này thì có thể dựa theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình được công bố bởi Bộ Xây dựng vẫn đang có giá trị hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp 4: Tính thuế chuyển nhượng quyền thuê đất

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượng/giá cho thuê lại

Trong đó:

 • Đối với chuyển nhượng thuê mặt nước, quyền thuê đất thì giá chuyển nhượng chính là mức giá được ghi trong hợp đồng ngay tại thời điểm chuyển nhượng
 • Nếu như trong hợp đồng mức giá cho thuê thấp hơn so với giá được quy định bởi UBND cấp tỉnh tại thời điểm cho thuê lại thì sẽ dựa trên bảng giá do UBND tỉnh quy định để xác định

Trên đây là chi tiết về cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản, đối tượng và thời điểm phải nộp thuế mà bạn nên biết để tránh vi phạm các quy định pháp luật về chuyển nhượng BĐS.

đầu tư gì Bất Động Sản
2021 nên đầu tư gì an toàn, hiệu quả, sinh lời cao
Những người có tiền nên đầu tư gì trong năm 2021 để sinh lời cao, thu được lợi nhuận nhanh chóng mà lại đảm bảo...
Đảo tư nhân của Nguyễn Thành Tiến NIK ở đâu ? Bất Động Sản
Đảo tư nhân Nguyễn Thành Tiến ở đâu ?
Thời gian gần đây, các trang báo mạng đăng những hòn đảo đẹp trên thế giới và xu hướng sở hữu đảo tư nhân của...
kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng Bất Động Sản
Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng từ A-Z
Quản lý dự án đầu tư xây dựng là một việc làm cần thiết và quan trọng được tiến hành xuyên suốt từ khi bắt...