Về Công Ty NIK

TRONG KINH DOANH, CÓ MỘT THỨ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI, ĐÓ LÀ “MỌI THỨ LUÔN THAY ĐỔI”.

Sức mạnh của kinh tế thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến toàn bộ mọi hoạt động kinh tế xã hội, thay đổi hoàn toàn tư duy quản trị truyền thống.

Không những cạnh tranh với các đối thủ cũ, người Việt Nam còn phải cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ đến từ khắp 5 châu, với nhiều kiến thức tiến bộ, nguồn tài chính dồi dào và công nghệ tiên tiến.

NIK ra đời với mong muốn cống hiến, tạo ra sự thay đổi tốt đẹp hơn cho thế giới.

SỨ MỆNH: Chia sẻ những kiến thức hiệu quả nhất.

TẦM NHÌN: Trở thành Tập đoàn Giáo Dục hàng đầu thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: TÂM - TRÍ - KẾT - TINH - NHÂN - TỐC

“Rất nhiều công ty không trường tồn qua thời gian.

Họ đã không làm tốt điều gì?

Họ thường đánh mất tương lai.”

Larry Page, CEO Google

 

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn Giáo Dục hàng đầu thế giới.

Sứ mệnh

Chia sẻ những kiến thức hiệu quả nhất.

Giá trị cốt lõi

TÂM - TRÍ - KẾT - TINH - NHÂN - TỐC