Quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mới nhất | cập nhật 2021 

Bạn muốn thực hiện việc quy hoạch, điều chỉnh mục đích sử dụng đất của mình. Vậy bạn biết gì về quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cập nhật mới nhất năm 2021? Tư vấn quyền sử dụng đất nằm trong quy hoạch? Giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề Đất Quy hoạch có được cấp sổ đỏ hay không… Đọc bài viết dưới đây để có thêm thông tin cần biết nhé.

1. Có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay không ? 

Thứ nhất, căn cứ để được thực hiện việc điều chỉnh, quy hoạch đất?

Căn cứ vào điều 52 luật Đất đai năm 2013, quy định về việc điều chỉnh, quy  hoạch đất đai  như sau:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Như vậy, để có thể thực hiện được mục đích chuyển đổi đất phụ thuộc vào hai căn cứ: đó là nhu cầu sử dụng đất thể hiện trên đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Thứ hai, nếu như bạn có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước lên đất ở thì theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở địa phương hạn chế thì bên văn phòng đăng ký đất đai trả lời với bạn như vậy là có căn cứ.

Các căn cứ tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2021
Các căn cứ tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

 

Thứ hai, về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ theo khoản 1 Điều 46  Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau:

“Điều 46. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 1. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất;
 3. b) Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất;
 4. c) Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất;
 5. d) Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.
 6. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
 7. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt. Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là một phần của kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt.

Xem thêm: Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cập nhật mới nhất 2021

Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 44 và 48 của Luật này.

 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó”.

Từ nội dung của bộ luật trên chúng ta có thể thấy rằng để có thể điều chỉnh được theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở địa phương hạn chế thì bên văn phòng đăng ký đất đai trả lời với bạn như vậy là có căn cứ.

Căn cứ để tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong năm 2021
Căn cứ để tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

 

2. Các trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

Theo quy định tại điều 46, luật Đất Đai năm 2013, quy định các trường hợp được điều chỉnh đất bao gồm các trường hợp sau:

Thứ nhất, khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch lại để phát triển các vùng kinh tế – xã hội mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Thứ hai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi có tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất.

Thứ ba, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi có cấp trên có kế hoạch quy hoạch, điều chỉnh lại bản đồ sử dụng đất.

 Thứ tư, khi có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương thì mục việc quy hoạch sử dụng đất cũng diễn ra.

Tất cả các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất và phải được phê duyệt. Phải thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 44 và 48 của Luật Đất đai năm 2013. 

Trí tuệ đầu tư

Xem thêm: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cập nhất mới nhất 2021

3. Cơ quan phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

Theo Điều 45 của Luật Đất đai, những cơ quan có thẩm quyền phê duyệt  điều chỉnh quy hoạch đất đai gồm có:

 •  Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
 •  Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.
 •  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
 •  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

4. Thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mới nhất phải được thực hiện theo các thủ tục cần thiết sau:

Thứ nhất, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải gắn liền với tình hình thực tế của địa phương. Mọi quyết định thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cân nhắc thật kĩ càng. Bởi một bản quy hoạch khi đã được thông qua thì không thể điều chỉnh quá nhiều lần.

Thứ hai, trình tự thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở các cấp tương đương với nhau. Sau đây là quy trình thực hiện thủ tục quy hoạch sử dụng đất được quy định ở cấp tỉnh và có thể áp dụng với các cấp khác.

Thủ tục tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Thủ tục tiến hành điều chỉnh quy hoạch đất đai

 

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày bộ hồ sơ trình lên hợp lệ thì bộ Tài nguyên môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trưng cầu ý kiến.

Trong một số trường hợp cần thiết, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, khảo sát thực địa. Đặc biệt chú trọng đến những khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, trồng cây hay đất rừng phòng hộ.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày , các thành viên của hội đồng thẩm định quy hoạch sẽ gửi văn bản có ý kiến đóng góp đến Bộ Tài nguyên và môi trường.

Sau 10 ngày lấy ý kiến đóng góp, Bộ Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, sử dụng đất. Sau đó gửi thông báo kết quả thẩm định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ trên văn bản trả lời của Bộ tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Sau đó trình  gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Bộ tài nguyên và Môi trường sẽ trình Chính phủ phê duyệt toàn bộ kế hoạch quy định sử dụng đất cấp tỉnh.

Trong bài viết trên đây, mình đã chia sẻ đến bạn những quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mới nhất năm 2021. Nếu bạn muốn biết cách để tránh gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản, hãy tham gia ngay Khóa học miễn phí 3 ngày về Kinh doanh & Đầu tư bất động sản của NIK! Thay vì THỬ, MẤT TIỀN và SAI >> ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Xem thêm: Tổng hợp các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

Nguyễn Thành Tiến là người sáng lập tổ chức giáo dục NIK từ năm 2012 Đã đào tạo hơn 100.000 học viên về kinh doanh và đầu tư trong 9 năm qua. Với sứ mệnh mang đến những kiến thức thực dụng nhất cho người Việt, tôi mong muốn cung cấp tất cả các kiến thức về kinh doanh bất động sản, kiến thức về đầu tư cho người Việt chúng ta. Kênh blog Nik Edu ra đời nhằm cung cấp giá trị kiến thức đó cho mọi người.
đầu tư gì Bất Động Sản

2021 nên đầu tư gì an toàn, hiệu quả, sinh lời cao

Những người có tiền nên đầu tư gì trong năm 2021 để sinh lời cao, thu được lợi nhuận nhanh chóng mà lại đảm bảo...
báo cáo thị trường bất động sản Bất Động Sản

Báo cáo tình hình thị trường Bất Động Sản 2021

Tìm hiểu và nắm bắt tốt báo cáo thị trường bất động sản 2021 sẽ giúp dân kinh doanh bất động sản có cơ sở...
bất động sản gia lâm Bất Động Sản

Tổng quan thị trường bất động sản Gia Lâm, Hà Nội 2021 

Trong những năm gần đây, bất động sản Gia Lâm được xem là đang gặp thời khi nó hội tụ đầy đủ các yếu tố...