Quy định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2023

Bạn muốn thực hiện việc quy hoạch, điều chỉnh mục đích sử dụng đất của mình. Vậy bạn biết gì về quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cập nhật mới nhất năm 2023? Tư vấn quyền sử dụng đất nằm trong quy hoạch? Giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề Đất Quy hoạch có được cấp sổ đỏ hay không… Đọc bài viết dưới đây để có thêm thông tin cần biết nhé.

Có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay không?

Thứ nhất, căn cứ để được thực hiện việc điều chỉnh, quy hoạch đất?

Căn cứ vào điều 52 luật Đất đai năm 2013, quy định về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai như sau: “Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Như vậy, để có thể thực hiện được mục đích chuyển đổi đất phụ thuộc vào hai căn cứ: đó là nhu cầu sử dụng đất thể hiện trên đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cơ quan nhà nước phê duyệt.

Thứ hai, nếu như bạn có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước lên đất ở thì theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở địa phương hạn chế thì bên văn phòng đăng ký đất đai trả lời với bạn như vậy là có căn cứ.

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Các căn cứ tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

 

Thứ hai, về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ theo khoản 1 Điều 46 Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau: “Điều 46. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 1. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất;
 3. b) Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất;
 4. c) Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất;
 5. d) Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.
 6. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
 7. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt. Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là một phần của kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt.

Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là gì? Có được chuyển mục đích đất?

Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 44 và 48 của Luật này.

 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó”.

Từ nội dung của bộ luật trên chúng ta có thể thấy rằng để có thể điều chỉnh được theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở địa phương hạn chế thì bên văn phòng đăng ký đất đai trả lời với bạn như vậy là có căn cứ.

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Căn cứ để tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

 

Các trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Theo quy định tại điều 46, luật Đất Đai năm 2013, quy định các trường hợp được điều chỉnh đất bao gồm các trường hợp sau:

Thứ nhất, khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch lại để phát triển các vùng kinh tế – xã hội mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất.

Thứ hai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi có tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất.

Thứ ba, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi có cấp trên có kế hoạch quy hoạch, điều chỉnh lại bản đồ sử dụng đất.

Thứ tư, khi có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương thì mục việc quy hoạch sử dụng đất cũng diễn ra.

Tất cả các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất và phải được phê duyệt. Phải thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 44 và 48 của Luật Đất đai năm 2013.

Cơ quan phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Theo Điều 45 của Luật Đất đai, những cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai gồm có:

 • Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
 • Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mới nhất phải được thực hiện theo các thủ tục cần thiết sau:

Thứ nhất, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải gắn liền với tình hình thực tế của địa phương. Mọi quyết định thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cân nhắc thật kĩ càng. Bởi một bản quy hoạch khi đã được thông qua thì không thể điều chỉnh quá nhiều lần.

Thứ hai, trình tự thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở các cấp tương đương với nhau. Sau đây là quy trình thực hiện thủ tục quy hoạch sử dụng đất được quy định ở cấp tỉnh và có thể áp dụng với các cấp khác.

Thủ tục tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Thủ tục tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai

 

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày bộ hồ sơ trình lên hợp lệ thì bộ Tài nguyên môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trưng cầu ý kiến.

Trong một số trường hợp cần thiết, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, khảo sát thực địa. Đặc biệt chú trọng đến những khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, trồng cây hay đất rừng phòng hộ.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày , các thành viên của hội đồng thẩm định quy hoạch sẽ gửi văn bản có ý kiến đóng góp đến Bộ Tài nguyên và môi trường. Sau 10 ngày lấy ý kiến đóng góp, Bộ Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, sử dụng đất.

Sau đó gửi thông báo kết quả thẩm định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ trên văn bản trả lời của Bộ tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Sau đó trình gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Bộ tài nguyên và Môi trường sẽ trình Chính phủ phê duyệt toàn bộ kế hoạch quy định sử dụng đất cấp tỉnh.

Xem thêm: Tổng hợp các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện căn cứ theo điều Điều 40, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

Về quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thành lập căn cứ vào cơ sở quy hoạch của tỉnh. Bên cạnh đó là điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Một căn cứ nữa cho việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đó là hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã, định mức sử dụng đất và tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

 

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

Thứ nhất, định hướng sử dụng đất 10 năm. Trong đó việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất như chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện là bao nhiêu cũng như chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã;

Thứ hai, xác định được các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Sau đó tiến hành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Và lên các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất sao cho hiệu quả nhất.

Nội dung và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Xem thêm: Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cập nhật mới nhất 2023

Trong chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch của cấp huyện sẽ được chia thành chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và chỉ tiêu sử dụng đất chia theo khu chức năng. Trong đó

 • Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất bao gồm chỉ tiêu sử dụng đất các loại đất nằm trong quy hoạch của tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định. Trong đó bao gồm đất nông nghiệp khác; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất tín ngưỡng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác.
 • Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng bao gồm các khu vực chuyên canh trồng lúa nước, chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm, chuyên rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, khu công nghiệp, du lịch, làng nghề…

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Để lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện dựa vào 4 căn cứ sau:

 • Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong thời gian tới
 • Quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện
 • Nhu cầu sử dụng đất nằm trong kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực của các đơn vị để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

 

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm các nội dung chính như:

 • Xác định được diện tích các loại đất đã được phân bổ thuộc kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh. Cùng với diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch.
 • Tiến hành phân tích và đánh giá kết quả thực hiện theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm trước.
 • Xác định vị trí, diện tích đất nằm trong diện thu hồi để xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng
 • Xác định diện tích cần thu hồi trong những vùng phụ cận đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị. Tiến hành đấu giá đất để thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị…
 • Tiến hành xác định lại diện tích các loại đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng cần được các cơ quan hữu quan chấp nhận theo Khoản 1, Điều 57 của Luật đất đai năm 2013
 • Tiến hành lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Những khu vực nào cần quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng thì cần phải thể hiện chi tiết trên bản đồ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
 • Lên các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất sao cho hiệu quả nhất.

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Lập kế hoạch sử dụng đất huyện cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, sử dụng tài nguyên đất phải thực sự tiết kiệm và có hiệu quả.

Thứ hai, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải phù hợp với chiến lược cũng như quy hoạch tổng thể, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của từng huyện.

Thứ ba, kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập từ tổng thể đến chi tiết. Kế hoạch này cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải phù hợp với những đặc thù, liên kết vùng…

Nguyên tắc lập quy hoạch và sử dụng đất cấp huyện
Nguyên tắc lập quy hoạch và sử dụng đất cấp huyện

Xem thêm: Quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mới nhất | cập nhật 2023

Thứ tư, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, đi kèm với bảo vệ môi trường, thích ứng được với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, có trách nhiệm trong việc bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh sẵn có.

Thứ sáu, đảm bảo tính dân chủ và công khai

Thứ bảy, đảm bảo dành quỹ đất ưu tiên cho quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

Cuối cùng, kế hoạch quy hoạch các ngành, các lĩnh vực cần sử dụng đất phải thích hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Trường hợp không cần lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà chỉ cần lập kế hoạch sử dụng đất cấp đô thị

Thứ nhất, những quận đã có quy hoạch đô thị được các cơ quan hữu quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, họ phải lập được kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm trình lên cấp tỉnh.

Thứ hai, khi quy hoạch đô thị của quận không thích hợp với tổng diện tích quy hoạch của tỉnh thì lúc này bắt buộc phải điều chỉnh lại quy hoạch mà không cần đến việc lập kế hoạch.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cập nhật mới nhất. Nếu bạn quan tâm đến đầu tư, hãy tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của NIK EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.

Trí tuệ đầu tư