Lịch sinh hoạt NIK FAMILY trên Zoom
Khải giảng: 06/12/2023
Liên hệ
06/12/2023 Tùy khóa học Danh mục sản phẩm NIK
Liên hệ
Xem thêm
Bảng giá cho học viên cũ học lại
Khải giảng: 01/09/2023
Liên hệ
01/09/2023 Tùy khóa học Danh mục sản phẩm NIK
Liên hệ
Xem thêm
Danh mục các sản phẩm NIK
Khải giảng: 01/09/2023
Liên hệ
01/09/2023 Tùy khóa học Danh mục sản phẩm NIK
Liên hệ
Xem thêm
Khóa Học Miễn Phí: Trí Tuệ Đầu Tư 6.0 (HCM)
Khải giảng: 24/05/2024
24/05/2024 3 Ngày Khóa Học Miễn Phí: Trí Tuệ Đầu Tư 6.0
Xem thêm
Khóa Học Chiến Lược Đầu Tư Bất Động Sản (CKB) – HN (04 NGÀY)
Khải giảng: 18/04/2023
155.000.000 đ180.000.000 đ
18/04/2023 4 Ngày KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN (CKB)
155.000.000 đ180.000.000 đ
Xem thêm
Khóa học Siêu Sao Môi Giới Bất Động Sản – HN (03 NGÀY)
Khải giảng: 26/04/2024
39.000.000 đ50.000.000 đ
26/04/2024 3 Ngày KHÓA HỌC SIÊU SAO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - HN
39.000.000 đ50.000.000 đ
Xem thêm
Khóa Học Bí Quyết Huy Động Vốn Hiệu Quả – HN (02 NGÀY)
Khải giảng: 01/06/2024
35.000.000 đ50.000.000 đ
01/06/2024 8h-18h Khóa học Bí Quyết Huy Động Vốn Hiệu Quả
35.000.000 đ50.000.000 đ
Xem thêm
Khóa học 45 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Và Đàm Phán Trong Bất Động Sản – HCM (02 NGÀY)
Khải giảng: 29/05/2024
9.900.000 đ10.900.000 đ
29/05/2024 2 Ngày, 8H-18H Khóa Học 45 Tuyệt chiêu bán hàng và đàm bán trong bất động sản
9.900.000 đ10.900.000 đ
Xem thêm
Khóa học Siêu Sao Môi Giới Bất Động Sản – HCM (03 NGÀY)
Khải giảng: 21/06/2024
39.000.000 đ50.000.000 đ
21/06/2024 3 Ngày KHÓA HỌC SIÊU SAO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - HCM
39.000.000 đ50.000.000 đ
Xem thêm