Có tất cả 1 bài viết.

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN (CKB)

Chiến lược đầu tư Bất Động Sản với số vốn từ 500 triệu đến 200 tỷ (C.K.B).

Khai giảng : 23/11/2022
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Học phí : Liên hệ