Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là gì? Những thông tin quan trọng cần biết

Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là một khái niệm quen thuộc, sử dụng trong lĩnh vực nhà đất, bất động sản. Tuy nhiên, các thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề này trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Để hiểu rõ cho bạn đọc những nội dung quan trọng về chủ đề này, bạn đọc hãy cập nhật những thông tin NIK chia sẻ trong bài viết dưới đây.

1. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là gì?

Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là chỉ tiêu được đưa ra nhằm giúp quản lý phát triển không gian, kiến trúc cụ thể cho một khu vực hay một lô đất nào đó. Các yếu tố bao gồm mật độ xây dựng, chiều cao xây dựng tối đa, hệ số sử dụng đất, tối thiểu của công trình. Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị thường được điều chỉnh để phù hợp với thực tế. (Theo điều 3 Luật xây dựng 2014)

Tuy nhiên, điều này phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tính chất, không gian kiến trúc, môi trường, cảnh quan và khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị.

Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là gì ?
Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là chỉ tiêu được đưa ra nhằm giúp quản lý phát triển không gian

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

2. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị

Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị gồm có tính tích hợp, hệ thống chi tiêu và cơ sở dữ liệu.

2.1. Tính tích hợp trong quy hoạch đô thị

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trước năm 2017, hệ thống quy hoạch đô thị gồm 3 nhóm, đó là:

 • Nhóm I: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, bao gồm phát triển kinh tế – xã hội của các vùng, lãnh thổ, phát triển ngành, lĩnh vực và phát triển sản phẩm.
 • Nhóm II: Quy hoạch xây dựng vùng, các khu chức năng đặc thù, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn.
 • Nhóm III: Quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.
Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là gì
Hệ thống quy hoạch đô thị gồm 3 nhóm

Xem thêm trình tự lập quy hoạch chi tiết 1/500

Hệ thống quy hoạch được quy định trước năm 2017 thiếu đi sự hài hòa và sự lồng ghép khách quan giữa các loại quy hoạch nên đã được sửa đổi để phát huy tính hiệu quả, khả thi. Và quy định năm 2017 là tiền đề để xây dựng cơ chế tạo điều kiện để đổi mới thể chế về quản lý đô thị. Các vấn đề tích hợp cần giải quyết bao gồm:

 • Xây dựng cơ sở khoa học, đổi mới thể chế và nội dung phương pháp trong quy hoạch đô thị
 • Xác định vị trí, vai trò, chức năng và phạm vi giới hạn của quản lý đô thị trong hệ thống quốc gia
 • Đổi mới phương pháp, quy trình, sản phẩm, thiết kế quy hoạch đô thị
 • Đổi mới thể chế về quản lý đô thị theo hướng tích hợp, liên ngành, thực hiện, thẩm định, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch.
Tính tích hợp trong hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
Tính tích hợp trong hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị

Xem thêm Vai trò của quy hoạch chi tiết đô thị

2.2. Hệ thống chỉ tiêu QHĐT

Chỉ tiêu quy hoạch là tập hợp các thông số kỹ thuật để xác định mục tiêu, chiến lược, định hướng nhằm quản lý phát triển đô thị hiệu quả hơn. Các luật, thông tư, nghị định, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hệ thống chỉ tiêu quy hoạch đô thị rõ ràng và được xác định trong hồ sơ đồ án quy hoạch.

Mặc dù đã đáp ứng được nhiều khía cạnh trong việc quản lý đô thị nhưng hệ thống chỉ tiêu vẫn còn nhiều hạn chế nhất định: Chưa có sự thống nhất chặt chẽ giữa các quy định mang tính pháp quy về các chỉ tiêu quy hoạch. Sự thay đổi chức năng sử dụng đất đô thị giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, sự không rõ ràng trong khái niệm đất hỗn hợp nên tạo ra nhiều kẽ hở trong công tác quản lý. Điều đó dẫn đến nhiều hậu quả về môi trường như quá tải hạ tầng, ùn tắc…

Chỉ tiêu quy hoạch là gì
Chỉ tiêu quy hoạch là tập hợp các thông số kỹ thuật để quản lý phát triển đô thị hiệu quả hơn.

 

Chưa có sự thống nhất về chỉ tiêu mục đích sử dụng đất và hệ thống chỉ tiêu quy hoạch tại vùng miền, địa phương. Do đó, nhiều ban ngành, địa phương còn chưa thống nhất được thông tin và cách làm để áp dụng quản lý quy hoạch hiệu quả đô thị.

Các chỉ tiêu về ngưỡng phát triển và xác định ranh giới phát triển còn chưa được xây dựng và ban hành. Sự lẫn lộn giữa công trình hạ tầng xã hội có tính phúc lợi và công trình hạ tầng xã hội kèm theo việc không phân bổ hợp lý theo không gian dẫn đến việc không đáp ứng được nhu cầu của các tầng lớp dân cư đô thị, trong khi đó tổng chi tiêu vẫn thừa.

2.3. Cơ sở dữ liệu QHĐT

Việc thiếu cơ sở dữ liệu cơ bản phục vụ công tác nghiên cứu lập quy hoạch và quản lý phát triển đô thị là rào cản làm giảm hiệu quả của các đề án quy hoạch đô thị hiện nay.

Hiện nay, Việt Nam chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất mà phân tán trong các ban ngành địa phương. Không những thiếu, sự thiếu đồng bộ cơ sở dữ liệu cũng là thách thức trong việc quy hoạch đô thị. Do vậy, bạn cần nắm rõ các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị để không gặp những rắc rối không đáng có.

chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị nghĩa là sao
Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu lập quy hoạch và quản lý phát triển đô thị

>> Xem thêm: Cách tính hệ số sử dụng đất trong quy hoạch đúng chuẩn nhất 

Dữ liệu quản lý phát triển đô thị bao gồm bản đồ, kinh tế – xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, dân số – lao động, sử dụng đất.

 • Loại hình dữ liệu: các loại hình dữ liệu về bản đồ chuyên đề, dữ liệu biến đổi khí hậu, cảnh báo thiên tai cần được bổ sung kịp thời, đầy đủ. Với các dữ liệu về đất dân số, hạ tầng kỹ thuật cần cập nhật những thông tin chuyên sâu và chi tiết.
 • Chất lượng dữ liệu: Thiếu tính khả thi trong trong ứng dụng thực tế do không đủ tính cập nhật, nhất là dữ liệu về lao động, nhà ở.

Áp dụng các công nghệ quản lý đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, trong đó có SDSS giúp hỗ trợ mô phỏng một vấn đề cụ thể nhằm trợ giúp quy hoạch, giúp các nhà quản lý ra các quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong việc ứng dụng GIS tại Việt Nam, đó là:

khái niệm chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
Áp dụng các công nghệ quản lý đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

 

 • Máy móc: Các thiết bị chưa được các cơ quan, đơn vị sử dụng triệt để để phát huy được những hiệu quả tối ưu. Một số nơi tuy đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy hoạch còn khá hạn chế.
 • Phần mềm: Nhiều nơi sử dụng phần mềm không có bản quyền, dẫn đến rủi ro về bảo mật. Các phần mềm sử dụng chủ yếu là tự phát.
 • Dữ liệu: Hiện nay chưa có khung chuẩn về cơ sở địa lý. Vì thế, việc xây dựng dữ liệu có ứng dụng GIS chưa có sự đồng nhất tại các đơn vị. Các sản phẩm dữ liệu được xây dựng chỉ ứng dụng được để phục vụ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản.
 • Con người: Hiện tại chưa nhiều đơn vị đào tạo lực lượng cán bộ chuyên môn có trình độ nghiệp vụ cao. Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng là nhân tố nòng cốt giúp việc tiếp quản, vận hành và phát triển các dự án GIS hiệu quả hơn rất nhiều.
 • Cơ chế: Hiện nay, pháp luật chưa ban hành quy định về việc ứng dụng công nghệ GIS trong ngành quy hoạch nên nhiều dự án bị bỏ dở hoặc không hoạt động được thường xuyên do phần mềm chỉ vận hành được một thời gian ngắn.

Trên đây là những thông tin cơ bản về các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị mà NIK muốn chia sẻ cho bạn đọc. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được cho bạn! Nếu bạn muốn biết cách để tránh gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản, hãy tham gia ngay Khóa học miễn phí 3 ngày về Kinh doanh & Đầu tư bất động sản của NIK! Thay vì THỬ, MẤT TIỀN và SAI >> ĐĂNG KÝ HỌC trí tuệ đầu tư

Trí tuệ đầu tư