Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là gì? Những thông tin quan trọng cần lưu ý

Tìm hiểu tường tận về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là rất cần thiết đối với nhiều gia đình hiện nay. Điều này giúp cho các hộ gia đình thấy rõ quyền lợi và những nghĩa vụ phải thực hiện khi tiến hành các thủ tục liên quan đến đất nông nghiệp. 

1. Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp hay còn được gọi là đất canh tác hoặc là đất trồng trọt. Đất nông nghiệp thích hợp sử dụng cho việc canh tác và sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi.

Mục đích sử dụng của đất nông nghiệp là dùng để làm: đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng đặc dụng, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

Mục đích của quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp nhằm đảm bảo sự phù hợp tình hình đất đai hàng năm ở các địa phương. Sau khi bản quy hoạch đã được xác định chi tiết, UBND sẽ công bố rộng rãi quy hoạch đến mọi người. 

Như vậy, nắm được thông tin chính xác sẽ giúp các hộ gia đình biết được đất nông nghiệp mà mình sở hữu có thuộc quy hoạch hay là không. Từ đó có được hướng đi đúng nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho bản thân.

Quy hoạch sẽ không có sự ổn định vì thường được điều chỉnh hàng năm từ các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, người dân khi muốn tìm hiểu cần phải tìm được bản quy hoạch mới cập nhật nhất để đảm bảo độ chính xác.

Xem thêm Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị

2. Quy hoạch đất nông nghiệp là gì?

Quy hoạch đất nông nghiệp chính là việc phân vùng và khoanh bổ các vùng đất sử dụng cho mục đích sản xuất và canh tác nông nghiệp. Mục đích của quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường,… trong khoảng thời gian xác định.

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là công việc quan trọng và cần thiết phải thực hiện ở mỗi địa phương
Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là công việc quan trọng và cần thiết phải thực hiện ở mỗi địa phương

Xem thêm trình tự ;lập quy hoạch chi tiết 1/500

3. Quỹ đất nông nghiệp là gì?

Quỹ đất nông nghiệp vẫn chưa được phổ biến rộng rãi và nhiều người chưa biết đến khái niệm này. Trên thực tế tìm hiểu về khái niệm quỹ đất nông nghiệp là rất quan trọng để giúp người dân hiểu rõ những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ đối với vùng đất nông nghiệp mà mình sở hữu.

Việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp cần phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc về quản lý, khai thác tài nguyên trong khu vực đất này.

Một bản quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp chi tiết
Một bản quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp chi tiết

Xem thêm vai trò của quy hoạch chi tiết đô thị

Trí tuệ đầu tư

3.1. Quỹ đất là gì?

Quỹ đất có thể được hiểu là các diện tích đất trực thuộc quyền quản lý và sử dụng của các Bộ, ngành, địa phương hay doanh nghiệp nhà nước hoặc cũng có thể là diện tích đất đang thuộc quy hoạch của chủ thể Nhà nước có thẩm quyền.

Quỹ đất có thể dùng để xây dựng nhà ở, khu nghỉ dưỡng, công ty, phức hợp,…Chính quyền sẽ là đơn vị quyết định cho việc quản lý, sử dụng và phân bổ quỹ đất tại địa phương đó.

Quỹ đất thường sẽ được phân cho các đối tượng vừa có nhu cầu sử dụng, vừa có thể đáp ứng tốt các điều kiện đề ra tại luật sử dụng đất đai. 

Nếu quỹ đất vẫn còn dư, lúc này chính quyền tiến hành rà soát để tìm ra những đối tượng thỏa mãn điều kiện và nhu cầu về quá trình sử dụng, khai thác đất.

Phải biết rằng, nếu sử dụng quỹ đất hợp lý, đúng theo hướng mà quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đã đề ra sẽ thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Quỹ đất tại địa phương sẽ được giao cho các đối tượng có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện tại luật sử dụng đất đai
Quỹ đất tại địa phương sẽ được giao cho các đối tượng có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện tại luật sử dụng đất đai

 

3.2. Quỹ đất nông nghiệp là gì?

Quỹ đất nông nghiệp được hiểu là phần đất dùng cho việc sản xuất và canh tác nông nghiệp (bao gồm cả việc trồng trọt, chăn nuôi). Phần đất này đang thuộc quyền quản lý từ các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp nhà nước,…

Những phương thức sử dụng để tạo ra quỹ đất nông nghiệp, đó là:

 • Thu hồi đất, hỗ trợ, bồi thường, tái định cư đối với những khu đất đang được sử dụng nhưng nằm trong diện được quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.
 • Khai thác các quỹ đất công được Nhà nước quản lý nhưng đang bị bỏ trống hoặc được sử dụng nhưng không đem lại hiệu quả, cũng có thể đó là những khu đất sử dụng với mục đích chưa phù hợp.
 • Nhận từ sự chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng.

Trên thực tế, việc thu hồi và bồi thường đất ở nhiều địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn. Điều này xảy ra là do sự bất cập trong việc bồi thường tiền không khiến cho nhiều hộ gia đình cảm thấy hài lòng. 

Giá cả đất đai trên thị trường thường cao hơn nhiều lần so với giá mà Nhà nước bồi thường khi thu hồi nên khó đạt được sự đồng thuận từ các cá nhân hay hộ gia đình có quyết định bị thu hồi đất.

4. Đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích đất không?

Theo Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rõ tại Điều 57 thuộc điểm d Khoản 1, các hộ gia đình hay cá nhân muốn xin chuyển đất nông nghiệp thành loại đất ở cần phải làm thủ tục xin phép UBND cấp huyện (cụ thể là huyện, quận hay thị xã, thành phố thuộc tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương).

Luật Đất đai hiện hành quy định các trường hợp sau đây xin chuyển mục đích sử dụng cho đất nông nghiệp phải có sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

 • Chuyển đất nông nghiệp sang loại đất phi nông nghiệp
 • Chuyển đất phi nông nghiệp nhưng không phải là đất ở sang loại hình đất ở

Khi có nhu cầu, hộ gia đình sẽ làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rằng, không phải bất kỳ đơn xin nào cũng được chấp nhận và chuyển đi. Lý do cho vấn đề này là UBND cấp huyện chỉ có thể đồng ý chuyển đơn đi khi xét thấy kế hoạch sử dụng đất hàng năm là nằm trong trường hợp được chuyển mục đích sử dụng.

Mục đích sử dụng đất được Luật Đất đai Điều 52 quy định rõ như sau:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại cấp huyện được phê duyệt từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất phải thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất.

Như vậy, có thể nói Luật Đất đai hiện hành vẫn chưa quy định thật cụ thể về điều kiện để cho tổ chức hay cá nhân muốn chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều kiện để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất thường thay đổi khá linh hoạt đối với từng địa phương cũng như từng thời điểm thực tế. 

Việc đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp hàng năm đã được phê duyệt. 

Như vậy, cá nhân hay hộ gia đình nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thì cần phải làm đơn xin và được UBND cấp huyện nơi có đất cho phép đối tượng đó chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổng kết lại, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là một trong những công việc quan trọng của mỗi địa phương hàng năm. Dựa vào quy hoạch chi tiết này để khoanh vùng lại các khu đất đảm bảo đạt được mục đích ban đầu. Mục tiêu của việc quy hoạch đất nông nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của nền kinh tế địa phương.

Nếu bạn muốn biết cách để tránh gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản, hãy tham gia ngay Khóa học miễn phí 3 ngày về Kinh doanh & Đầu tư bất động sản của NIK! Thay vì THỬ, MẤT TIỀN và SAI >> ĐĂNG KÝ HỌC TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!

Bình luận về bài viết

 • trần xuân tuệ

  em học thầy những khóa học miễn phí vừa rồi đã tạo điongj lực cho em rất nhiều.và em muốn nói vài câu em cảm ơn thầy rất nhiều .

  1 năm trước Trả lời