QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ? CHÌA KHÓA CHO TƯƠNG LAI KHU ĐẤT

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là bước tiến quan trọng nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiện đại hóa thành phố. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ quy hoạch 1/500 là gì để có những lựa chọn đầu tư sáng suốt.

1. Giải mã tỷ lệ thu nhỏ 1/500 trong quy hoạch

1.1. 1/500 là gì?

Tỷ lệ 1/500 là một quy ước được sử dụng trong bản vẽ kỹ thuật, thể hiện mối quan hệ giữa kích thước thu nhỏ trên bản vẽ và kích thước thực tế của đối tượng được vẽ. Cụ thể, 1cm trên bản vẽ tương ứng với 500 cm ngoài thực tế.             

1.2. Bản đồ 1/500 là gì?

Bản đồ 1/500 là bản vẽ thể hiện các chi tiết về ranh giới, địa hình, các công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật trên một khu vực cụ thể với tỷ lệ 1/500. Loại bản đồ này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và quy hoạch sử dụng đất đô thị.

QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ
Khái niệm về bản đồ quy hoạch 1/500 là gì

1.3. Quy hoạch chi tiết 1/500 là gì?

Quy hoạch đất 1/500 thể hiện rõ về vị trí, ranh giới, diện tích, chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yếu tố kỹ thuật và kiến trúc của các khu đất trong phạm vi quy hoạch. Quy hoạch 1/500 được lập trên cơ sở bản đồ 1/500 và là cơ sở để:

 • Xác định ranh giới khu vực quy hoạch: Quy định rõ ràng ranh giới giữa các khu chức năng khác nhau như khu dân cư, khu công nghiệp, khu thương mại…
 • Bố trí các hạng mục công trình: Xác định vị trí, diện tích, chiều cao, mật độ xây dựng của các công trình như nhà ở, đường sá, trường học, bệnh viện…
 • Thiết kế kỹ thuật xây dựng: Đề ra các tiêu chuẩn kỹ thuật về hạ tầng kỹ thuật, an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường…
 • Cấp phép xây dựng: Căn cứ để cấp phép xây dựng cho các công trình phù hợp với quy hoạch.

2. Quy hoạch chi tiết 1/500 có vai trò như thế nào?

QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ
Một số vai trò chính của việc quy hoạch đất 1/500

Quy hoạch đất 1/500 đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Quản lý đô thị: Giúp quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo phát triển đô thị theo hướng bền vững, văn minh.
 • Thu hút đầu tư: Tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, có nhiều cơ hội đầu tư bất động sản tiềm năng, hạ tầng…để thu hút các nhà đầu tư.
 • Bảo vệ môi trường: Đảm bảo khai thác, sử dụng đất đai hợp lý, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

3. Một số vấn về pháp lý liên quan đến quy hoạch 1/500

Quy hoạch 1/500 đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý đô thị, thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn tồn tại một số vấn đề pháp lý liên quan đến quy hoạch 1/500 mà các bên liên quan cần nắm rõ. 

 1. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch: Quy hoạch chi tiết 1/500 phải được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền, thường là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố. Việc này đảm bảo quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.
 2. Quyền sử dụng đất: Việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 liên quan trực tiếp đến quyền sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp. Các thay đổi trong quy hoạch có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên, do đó cần tính định mức chi phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 để biện pháp đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư phù hợp. 
 3. Công khai và tham vấn cộng đồng: Theo quy định, quy hoạch chi tiết phải được công khai để lấy ý kiến cộng đồng trước khi phê duyệt. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch và sự đồng thuận của người dân trong khu vực quy hoạch.
 4. Điều chỉnh quy hoạch: Trong quá trình triển khai, có thể phát sinh nhu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 phải tuân theo pháp luật, đảm bảo không xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp đã đầu tư theo quy hoạch ban đầu.
 5. Giải quyết tranh chấp: Các tranh chấp liên quan đến đất đai và quy hoạch có thể xảy ra trong quá trình thực hiện quy hoạch chi tiết. Việc giải quyết tranh chấp này cần tuân thủ quy định của pháp luật, có thể thông qua tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền.
 6. Tuân thủ các quy định về môi trường: Quy hoạch chi tiết phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Các dự án phát triển trong khu vực quy hoạch cần có đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

3.1. Trường hợp nào phải lập quy hoạch 1/500?

QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ
Các trường hợp phải lập quy hoạch đất 1/500

Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 bắt buộc trong một số trường hợp sau:

Dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn

 • Đối với các dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô:
  • Trên 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư)  tại các thị trấn, thị xã.
  • Trên 3 ha (nhỏ hơn 1 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) tại khu vực ngoài đô thị.
 • Dự án đầu tư xây dựng thuộc danh mục dự án đầu tư xây dựng do hai hoặc nhiều chủ đầu tư tổ chức thực hiện, có quy mô:
  • Trên 3 ha (nhỏ hơn 1 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) tại các thị trấn, thị xã.
  • Trên 2 ha (nhỏ hơn 0,5 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) tại khu vực ngoài đô thị. 

Dự án đầu tư xây dựng tại khu vực

 • Đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh tỷ lệ quy hoạch chi tiết.

Một số trường hợp khác

 • Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, hàng không, cảng biển, kho tàng, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới, khu dân cư mới có quy mô lớn.
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, viên chức, cán bộ.
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cảnh quan.
 • Dự án đầu tư xây dựng tại khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc.

Việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 trong những trường hợp trên không chỉ giúp đảm bảo tính hợp lý và đồng bộ trong phát triển đô thị mà còn đáp ứng yêu cầu pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

3.2. Trình tự lập khu quy hoạch 1/500 thế nào?

QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ
Trình tự lập khu quy hoạch 1/500 theo quy định và pháp luật hiện hành

Trình tự lập quy hoạch chi tiết 1/500 gồm các bước cụ thể và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Dưới đây là quy trình chi tiết:

Chuẩn bị lập nhiệm vụ quy hoạch

 • Thu thập thông tin, dữ liệu: Thu thập các tài liệu liên quan đến quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, hiện trạng khu vực, địa hình, dân cư, kinh tế, xã hội, môi trường, và các quy định pháp lý hiện hành.
 • Xác định mục tiêu, phạm vi quy hoạch: Định rõ mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, quy mô, và nội dung của quy hoạch chi tiết 1/500.

Lập nhiệm vụ quy hoạch và thẩm định, phê duyệt

   • Soạn thảo nhiệm vụ quy hoạch: Xác định các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong quá trình lập quy hoạch, bao gồm các yêu cầu về hạ tầng, kiến trúc, sử dụng đất, và các yếu tố môi trường.
   • Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: Nộp nhiệm vụ quy hoạch cho cơ quan có thẩm quyền để thẩm định và phê duyệt.

Lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500

   • Khảo sát hiện trạng: Tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng khu vực lập quy hoạch, thu thập dữ liệu về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội.
   • Lập đồ án quy hoạch: Soạn thảo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 bao gồm các bản vẽ, thuyết minh, và các tài liệu cần thiết khác. Nội dung đồ án thường bao gồm:
    • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xác định các khu vực chức năng như đất ở, đất công cộng, đất cây xanh, đất giao thông, v.v.
    • Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện, viễn thông, v.v.
    • Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan: Bố trí các công trình kiến trúc, không gian xanh, các điểm nhấn kiến trúc, v.v.
    • Thuyết minh: Giải thích các nội dung quy hoạch, các chỉ tiêu kỹ thuật, và phương án thực hiện.

Lấy ý kiến cộng đồng

   • Công khai quy hoạch: Trình bày quy hoạch chi tiết 1/500 để lấy ý kiến từ cộng đồng dân cư, các tổ chức, và các bên liên quan.
   • Tiếp thu, giải trình ý kiến: Tổng hợp các ý kiến đóng góp, giải trình và điều chỉnh quy hoạch nếu cần thiết để đảm bảo tính khả thi và đồng thuận cao.

Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch

   • Nộp hồ sơ thẩm định: Gửi đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cùng các tài liệu liên quan đến cơ quan thẩm định (thường là Sở Xây dựng hoặc cơ quan tương đương).
   • Thẩm định: Cơ quan thẩm định xem xét, đánh giá tính hợp lý, khả thi, và phù hợp của đồ án quy hoạch chi tiết.
   • Phê duyệt: Sau khi được thẩm định, đồ án quy hoạch sẽ được trình lên cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố) để phê duyệt chính thức.

Công bố và triển khai thực hiện

  • Công bố quy hoạch: Sau khi được phê duyệt, quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ được công bố công khai để các bên liên quan biết và thực hiện.
  • Triển khai thực hiện: Các dự án đầu tư, xây dựng trong khu vực quy hoạch sẽ được triển khai theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.                                                                                                                  

Trình tự này đảm bảo tính khoa học, minh bạch, và pháp lý cho việc lập và thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500, góp phần vào sự phát triển bền vững và hợp lý của đô thị.

3.3. Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/500?

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tùy thuộc vào quy mô và tính chất của dự án quy hoạch. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn liên quan, các cơ quan sau đây có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500:

3.3.1. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho các khu vực đặc thù như khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu vực phát triển nhà ở tập trung, khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị, khu vực đặc thù cần quản lý về an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, và các khu vực có tính chất tương tự.

3.3.2. Ủy ban Nhân dân cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

Đối với các dự án quy hoạch có quy mô nhỏ hơn, ít phức tạp hơn, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Cụ thể, các dự án này thường là các khu vực dân cư mới, khu tái định cư, hoặc các khu vực đã có quy hoạch phân khu 1/2000 được phê duyệt, và có đủ điều kiện lập quy hoạch chi tiết.

3.3.3. Cơ quan chuyên ngành quản lý xây dựng cấp tỉnh 

Các cơ quan này bao gồm Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu chức năng đặc thù). Trong một số trường hợp đặc biệt, các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh có thể được giao thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Ví dụ, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất có thể phê duyệt quy hoạch chi tiết cho các khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

3.3.4. Các bộ, ngành trung ương

QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ
Các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/500

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, liên quan đến an ninh, quốc phòng, hoặc có phạm vi ảnh hưởng lớn, các bộ, ngành trung ương có thể tham gia thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, theo sự phân công của Chính phủ.

Nhìn chung, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 được xác định dựa trên quy mô, tính chất của dự án quy hoạch, và thẩm quyền hành chính của các cấp chính quyền. Việc phân cấp này giúp đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, và phù hợp với thực tế quản lý và phát triển đô thị tại địa phương.

4. Bản đồ quy hoạch Hà Nội 1/500

QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ
Bản đồ quy hoạch Hà Nội mới nhất tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch Hà Nội 1/500 là bản vẽ thể hiện chi tiết về ranh giới, địa hình, các công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội với tỷ lệ 1/500. Quy hoạch 1/500 được chia thành nhiều phân khu chức năng khác nhau như khu dân cư, khu công nghiệp, khu thương mại, khu hành chính, khu văn hóa, giáo dục…

Bạn có thể tham khảo bản đồ quy hoạch Hà Nội 1/500 tại một số website sau:

Ngoài bản đồ quy hoạch 1/500, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số loại bản đồ quy hoạch khác của Hà Nội như:

 • Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000: Thể hiện chi tiết về ranh giới, địa hình, các công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội với tỷ lệ 1/2000.
 • Bản đồ quy hoạch phân khu: Thể hiện chi tiết về ranh giới, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu kỹ thuật và kiến trúc của các khu chức năng trong phạm vi quy hoạch.
 • Bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực: Thể hiện chi tiết về ranh giới, địa hình, các công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn một khu vực cụ thể trong phạm vi thành phố Hà Nội.

Việc tham khảo các loại bản đồ quy hoạch khác nhau sẽ giúp bạn có được thông tin toàn diện và chính xác hơn về quy hoạch đô thị tại Hà Nội.

5. Tổng kết

Trên đây là bài viết giải đáp quy hoạch 1/500 là gì? Sau cùng thì quy hoạch chi tiết 1/500 của Hà Nội không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc phát triển đô thị bền vững mà còn mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Việc hiểu rõ quy hoạch này giúp bạn nắm bắt các xu hướng phát triển và chuẩn bị tốt cho tương lai. Hãy cùng theo dõi và tham gia vào quá trình phát triển đô thị của Hà Nội, để cùng xây dựng một thàNh phố hiện đại và đáng sống hơn.