OFFLINE NIK BÌNH PHƯỚC THÁNG 7 – Cập nhật thị trường Hớn Quản, Bình Phước.

OFFLINE NIK BÌNH PHƯỚC THÁNG 7
Cập nhật thị trường Hớn Quản, Bình Phước.
Chia sẻ tư duy và góc nhìn CƠ HỘI & RỦI RO của nhà đầu tư 20 kinh nghiệm tại địa Bình Phước.
Chúc ACE NIK Bình Phước gắn kết, hợp đoàn sẵn sàng cho giai đoạn mới của thị trường.
Học viên NIK tích cực giao lưu các buổi Offline học hỏi kinh nghiệm 10, 20 năm các LÃO LÀNG tại các địa bàn. Không những nghe từ THẦY mà học từ kinh nghiệm thất bại & thành công của những đồng đội sẽ rút ngắn thời gian THỬ & SAI – MẤT MÁT.
Cập nhật lịch Offline, khóa học NIK tại
 
—-
** Với 10 năm Đào tạo, NIK đã trao giá trị trên 200.000 học viên các lớp Miễn phí.
Cộng đồng NIK FAMILY có hơn 3500 thành viên, có mặt trên 45 Tỉnh thành. Ban Liên Lạc NIK ở các tỉnh kết nối cùng sinh hoạt, chia sẻ mỗi tháng.
 
“Học NIK để có kiến thức, kinh nghiệm đầu tư lợi nhuận cao, tránh rủi ro hoặc kết nối mối quan hệ, tìm đồng đội đầu tư, hợp tác người giỏi, tìm kiếm cơ hội trên toàn quốc.”
 
THÔNG TIN LÀ TIỀN BẠC – CƠ HỘI ĐẾN TỪ CÁC MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG.
Hotline đăng kí tham gia NIK Family:
0967.275.012 Mr Trần Quang Thịnh
0977.045.154 Mr Thái Phạm
 
z4537598728348 fd8e2ad8eef803254ab9e4e17d1c77a2
 
 
 
z4537598729148 57328fe97ee6a73019a3b8b7f2f9662d
 
 
 
z4537598729847 c9955a625e56e5e442d64d65e99705cb
 
 
 
z4537598729848 e239225cd87f5471ba3dbf5ba4ca1dfd
 
 
 
z4537598734994 8cb000233c74893c793854c5f5dc2283
 
 
 
z4537598735783 842413af8a25fceeec557c50247f9cb5