CHÂN DUNG NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO MỚI CỦA NIK FAMILY.

CHÂN DUNG NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO MỚI CỦA NIK FAMILY.
 
Chúc Mừng ra mắt Ban Liên Lạc NIK Hồ Chí Minh. Những thành viên ưu tú, tích cực nhất, những ngưởi dẫn dắt phong trào, những người Siêu Kết Nối sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng NIK Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu sân chơi lớn, kết nối, hỗ trợ học viên NIK khu vực các tỉnh phía Nam.
 
ACE NIKer theo dõi và đăng kí sinh hoạt cùng NIK HỒ CHÍ MINH đều đặn để có thêm Mối quan hệ, thông tin và cơ hội nhé.
• Hơn 200.000 người đã học NIK từ 2012.
• Cộng đồng NIK FAMILY có mặt trên 45 Tỉnh thành. Ban Liên Lạc NIK kết nối cùng sinh hoạt, chia sẻ mỗi tháng.
“Học NIK để có kiến thức, kinh nghiệm đầu tư lợi nhuận cao, tránh rủi ro hoặc kết nối mối quan hệ, tìm đồng đội đầu tư, hợp tác người giỏi, tìm kiếm cơ hội trên toàn quốc.”
 
Đăng kí NIK Family Toàn Quốc Alo:
0967.275.012 Mr Trần Quang Thịnh.
0977.045.154 Mr Thái Phạm
 

 

z4419823854435 644b7e1f788605a04d743d720c073ea8

 

z4419823825096 3062e534f1bd420dc1f6a432ed9b43b1

 

z4419823934975 3fb88c174306ef1bed07cadabaf1c51c

 

 

z4419823832046 6594d16010c2a6c91c8a516effc8e544

 

 

z4419823832048 a96dae46097953cea390938b064a1a06

 

z4419823876469 f1050fe6be2997098390f851ef1bf04b

 

 

z4419823854821 e6d1e589e72c14365eca29f566e5b1f0

 

 

z4419823833969 69aec1ed2fe764ac561d8864e8a6994a

 

 

z4419823808757 15f858d18be71e69c40c685a40b7ed30

 

 

z4419823809638 457ca61c6e66c949d3478da99b4e8506

 

 

z4419823809298 e6989c2321e87d6c2b99b5577a5929fa

 

 

QURC4433