Zingnews: Doanh nhân Nguyễn Thành Tiến chia sẻ về chiến lược khởi nghiệp

Nguyen Thanh Tien anh 2

Yếu tố đầu tiên doanh nhân Nguyễn Thành Tiến cho rằng có vai trò quan trọng quyết định thành công của doanh nghiệp là định hướng sản phẩm và dịch vụ sẽ làm.

“Việc định hướng này cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực chuyên môn của bạn, sở thích của bạn, tiềm năng phát triển và nhu cầu thị trường. Lựa chọn được sản phẩm hoặc dịch vụ tiềm năng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp” – ông nói.

Tiếp theo, khi xác định làm kinh doanh, bản thân chủ doanh nghiệp cần có kỹ năng kêu gọi vốn đầu tư. Với doanh nhân Nguyễn Thành Tiến, một người lãnh đạo giỏi phải có kỹ năng gọi vốn, hiểu được chiến lược phát triển, định giá doanh nghiệp… Những yếu tố này sẽ khẳng định được năng lực của một người, cũng là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư tin tưởng rót vốn… Zingnews