Văn phòng đăng ký đất đai thành phố HCM

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM là cơ quan có chức năng quan trọng trong việc quản lý các vấn đề liên quan đến đất đai của thành phố. Cùng tham khảo nội dung bài viết sau để nắm bắt được thông tin cơ bản về văn phòng này.

Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM
Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM

1. Thông tin văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM

Phòng Giao Dịch Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai TPHCM
Phòng Giao Dịch Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai TPHCM

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai trong khu vực thành phố. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

 • Tên giao dịch: Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.
 • Điện thoại: 028 3551 5736
 • Làm việc từ 08:00 – 16:30/17:00 đối với thứ 2thứ 6 và 8:00 – 11:30 đối với thứ 7.

Chức năng văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM được quy định theo Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố: Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Ban điều hành văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM

* Ban Giám đốc điều hành văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM:

 • Giám đốc : Bà Bùi Thị Bích Tuyền
 • Phó Giám đốc: Ông Lê Thành Phương
 • Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Tuyết Phương
 • Phó Giám đốc: Ông Thân Thế Hùng

3. Trụ sở chính văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM

Định vị địa chỉ văn phòng đăng ký đất đai TPHCM ở số 12 Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Bình Thạnh

Cổng vào Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai TPHCM
Cổng vào Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai TPHCM

5. Nhiệm vụ – Quyền hạn văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM

 1. Thực hiện việc đăng ký đất đai, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 2. Thực hiện các thủ tục về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định;
 4. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
 5. Lập, cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;
 6. Thu thập, cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật;
 7. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
 8. Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất để chỉnh lý biến động, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;
 9. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;
 10. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
 11. Thực hiện các dịch vụ về đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;
 12. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
 13. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật;
 14. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đăng ký, cấp Giấy chứng nhận do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

6. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có được quyền cấp sổ đỏ?

Theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, Khoản 23 Điều 2  Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu rõ về  thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

Điều 105 Luật Đất đai 2013, các cơ quan dưới đây được phép cấp mới sổ đỏ:

 • UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện các dự án đầu tư.
 • UBND cấp tỉnh ủy quyền cho sở tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận.
 • UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên lãnh thổ Việt Nam.
UBND cấp tỉnh ủy quyền cho sở tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận.
UBND cấp tỉnh ủy quyền cho sở tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận.

Khoản 23 Điều 2  Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

– Những địa phương có trụ sở văn phòng đăng ký đất đai theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp:

 1. Khi người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.
 2. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng.

– Với những địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp trên thực hiện như sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường có quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đang thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ được UBND cấp huyện trực tiếp cấp Giấy chứng nhận.
Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được UBND cấp huyện trực tiếp cấp Giấy chứng nhận.
Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được UBND cấp huyện trực tiếp cấp Giấy chứng nhận.

– Địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

–  Căn cứ vào điều kiện cụ thể về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký đất đai các địa phương mà UBND cấp tỉnh cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp (a), (b).

Tùy thuộc vào điều kiện thực tế để ủy quyền cấp sổ đỏ cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
Tùy thuộc vào điều kiện thực tế để ủy quyền cấp sổ đỏ cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Phải sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, văn phòng đăng ký đất đai chỉ được phép cấp sổ đỏ khi được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền trong các trường hợp cụ thể sau:

 • Khi người sử dụng đất, sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận;
 • Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng.

Theo Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và luật sửa đổi Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 quy định về “Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai”, không quy định về “Thẩm quyền cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Trong quy định nêu rõ, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ chứ không có thẩm quyền cấp mới giấy chứng quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Qua những thông tin trên có thể khẳng định, thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có quyền cấp sổ đỏ là không đúng. Đây chỉ là cơ quan tiếp nhận và trả kết quả cấp sổ đỏ mà thôi.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không có quyền cấp sổ đỏ
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không có quyền cấp sổ đỏ

7. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có được quyền cấp sổ hồng?

Sổ đỏ và sổ hồng có giá trị pháp lý tương tự nhau, không khác biệt. Do đó, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không có quyền cấp sổ đỏ và sổ hồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một sự việc xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh là sự quá tải hồ sơ dẫn đến sự chậm trễ trong việc giải quyết giấy tờ cho người dân. Do đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM đã ký quyết định ủy quyền cho giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của các quận huyện được phép cấp sổ hồng. Tuy nhiên, việc đóng dấu xác nhận vẫn phải do sở TN&MT chịu trách nhiệm trước khi trả lại cho người dân.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cũng không được quyền cấp sổ hồng
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không được cấp sổ hồng

Dưới đây là 11 thủ tục cấp sổ hồng mà chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được ủy quyền:

 • Đăng ký, cấp sổ hồng cho trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2014, bên chuyển quyền đã có giấy hồng nhưng chưa thực hiện thủ tục (trường hợp không nộp lại sổ hồng cũ).
 • Đăng ký, cấp sổ hồng cho trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2014, bên chuyển quyền đã có giấy hồng nhưng chưa thực hiện thủ tục (trường hợp có nộp lại sổ hồng cũ).
Các thủ tục cấp sổ hồng mà chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được ủy quyền
Các thủ tục cấp sổ hồng mà chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được ủy quyền
 • Cấp mới qua chuyển đổi, thừa kế, tặng cho góp vốn, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại.
 • Những trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại sẽ được đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Khi thay đổi thông tin về người được cấp giấy hồng sẽ được đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền (cấp mới giấy hồng).
 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để dồn điền, đổi thửa cho cá nhân, hộ gia đình.
 • Cấp lại hoặc bổ sung trang bị mất.
 • Đính chính giấy chứng nhận đã cấp.
 • Thủ tục tách thửa.
 • Cấp đổi.

8. Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh

Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố có tên gọi: “Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai + tên (quận, huyện) và đặt tại các quận, huyện được tổ chức như sau:

Văn phòng đăng ký đất đai tại TPHCM Địa chỉ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 1 Số 69-71 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 2 Số 45 Nguyễn Thanh Sơn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 3 Số 99 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 4 Số 46 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 5 Số 23 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 6 Số 20 Phạm Đình Hổ, Phường 01, Quận 6
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 7 07 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 8 Số 4 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 9 Số 2, Đường Số 6, Hiệp Phú, Quận 9
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 10 Số 474 Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 11 Số 535 Bình Thới, Phường 10, Quận 11
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm Quận 12 Số 95 Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Quận 12
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm quận Bình Thạnh Số 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm quận  Phú Nhuận Số 11 Lê Quý Đôn, Phường 14, Quận 3
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm quận Thủ Đức Số 10 Tagore, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm quận Gò Vấp Số 322 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm quận Bình Tân Số 521 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm quận Tân Bình Số 387A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm quận Tân Phú Số 70A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm huyện Củ Chi Số 77 Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm huyện Hóc Môn Số 6/3 ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc Môn
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm huyện Bình Chánh Số 349 Tân Túc, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm huyện Nhà Bè Số 330 Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tphcm huyện Cần Giờ Đào Cử, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trụ sở và con dấu theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin về văn phòng đăng ký đất đai TPHCM mà NIK cung cấp cho bạn đọc.

Tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của NIK EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Khi bạn được học trực tiếp, sẽ cảm thấy kiến thức dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn. Từ đó có động lực để đầu tư. Bạn có thể tham khảo khóa học TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 4.0 miễn phí trong 3 ngày của NIKTrí tuệ đầu tư

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!