Trình tự các bước thực hiện dự án đầu tư

Tiến hành đúng trình tự thực hiện dự án đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho quá trình này. Vậy, các bước cần thực hiện khi tham giam vào một dự án đầu tư là gì? Hãy cùng tìm hiểu một cách chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Dự án đầu tư là gì? Vòng đời của dự án đầu tư xây dựng

Luật xây dựng năm 2014 đã chỉ rõ: Dự án đầu tư xây dựng chính là một tập hợp các đề xuất đến việc sử dụng vốn nhằm tiến hành các hoạt động xây dựng mới, sửa chữa hay cải tạo công trình để phát triển, nâng cao chất lượng, duy trì các công trình với một mức chi phí xác định trọng một thời hạn cho phép.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải phân biệt khái niệm về dự án đầu tư kinh doanh, đó là tập hợp về những đề xuất bỏ vốn trung hay dài hạn nhằm thực hiện các hoạt động về đầu tư kinh doanh trong một khoảng thời gian xác định tại một địa bàn cụ thể. Đây là khái niệm được quy định trong Luật đầu tư năm 2014.

Thực hiện dự án đầu tư cần tuân thủ đầy đủ trình tự thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật
Thực hiện dự án đầu tư cần tuân thủ đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật

Xem thêm Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Vậy, vòng đời của dự án đầu tư xây dựng bao gồm những bước cụ thể nào?

Quy trình thực hiện dự án đầu tư sẽ gồm các bước cơ bản sau:

 • Tìm hiểu về nhu cầu của thị trường
 • Đề xuất các ý tưởng và nghiên cứu để đưa ra báo cáo khả thi
 • Đề xuất những thiết kế kỹ thuật cần thiết
 • Thực hiện thi công xây dựng
 • Bắt đầu vận hành và sử dụng thử
 • Đưa vào khai thác sử dụng và tiến hành bảo trì, bảo dưỡng
 • Xử lý công trình, sản phẩm (phá bỏ hay tháo dỡ khi hết tuổi thọ)

Sau bước cuối cùng sẽ bắt đầu một vòng đời mới từ bước thứ nhất là tìm hiểu về nhu cầu thị trường.

2. Các loại dự án đầu tư xây dựng hiện nay

Để phân loại các dự án đầu tư xây dựng hiện nay, chúng ta sẽ sử dụng đến các tiêu chí sau:

Tùy vào tiêu chí mà dự án đầu tư xây dựng chia ra làm nhiều loại và trình tự thực hiện dự án đầu tư khác nhau
Tùy vào tiêu chí mà dự án đầu tư xây dựng chia ra làm nhiều loại khác nhau

Xem thêm đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

2.1. Phân loại theo quy mô, tính chất

Phân loại dự án theo quy mô và tính chất gồm có: dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C.

2.2. Phân loại theo Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Khi phân loại dự án đầu tư xây dựng theo tiêu chí báo cáo kinh tế và kỹ thuật sẽ bao gồm:

 • Các dự án xây dựng phục vụ cho mục đích tôn giáo
 • Các dự án đầu tư xây dựng được cải tạo và nâng cấp hay làm mới với tổng mức đầu tư dưới mức 15 tỷ đồng (giá tiền này không bao hàm tiền sử dụng đất ở bên trong)

2.3. Phân loại theo nguồn vốn

Khi phân loại theo nguồn vốn, dự án đầu tư xây dựng sẽ gồm các loại:

 • Dự án được lấy từ nguồn vốn ngân sách của Nhà nước
 • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ở ngân sách ngoài
 • Dự án đầu tư xây dựng được sử dụng từ các nguồn vốn khác

Trí Tuệ Đầu Tư

3. Quy trình các bước lập dự án đầu tư xây dựng

Trình tự thực hiện dự án đầu tư đã được quy định rõ ràng tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP vào đã có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2020. Trong đó, việc giao đất và cho thuê sẽ được thực hiện dưới một trong 3 hình thức: Đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, quyết định chủ trương  theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Sau đây là trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo 3 hình thức nói trên:

Trình tự thực hiện dự án đầu tư được phân loại theo 3 hình thức
Trình tự thực hiện dự án đầu tư được phân loại theo 3 hình thức

Xem thêm giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm những công tác gì?

3.1. Hình thức 1: Đấu giá quyền sử dụng đất theo luật đất đai

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (quy định tại luật đất đai) được quy định rõ tại Điều 118 (Khoản 3) và Điều 119 (Khoản 1) sẽ gồm 27 bước cơ bản sau:

 • Bước 1: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Khi kết thúc buổi đấu giá sẽ đưa ra được quyết định phê duyệt về kết quả trúng đấu giá và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bước 2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu là dự án có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bước 3: Chủ đầu tư sẽ tự lập quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có)
 • Bước 4: Chủ đầu tư tự lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
 • Bước 5: Đưa ra thẩm định, phê duyệt báo cáo đầu tư mới (nếu có)
 • Bước 6: Chủ đầu tư tự thẩm tra thiết kế cơ sở trong trường hợp được yêu cầu hay nếu bản thân chủ đầu tư cảm thấy là cần thiết)
 • Bước 7: Thực hiện thẩm định dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
 • Bước 8: Đưa ra các thông tin và thỏa thuận thống nhất về cấp, thoát nước, cấp điện.
 • Bước 9: Thực hiện thẩm duyệt bản thiết kế về phương án phòng cháy chữa cháy.
 • Bước 10: Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng để phục vụ cho bản thiết kế.
 • Bước 11: Chủ đầu sẽ làm bản thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
 • Bước 12: Chủ đầu tư thẩm tra thiết kế nếu được yêu cầu hoặc tự thực hiện khi thấy cần thiết.
 • Bước 13: Thẩm định bản vẽ thiết kế, thi công đối với các công trình chung cư từ cấp III và nhà riêng lẻ từ 7 tầng trở xuống, công trình hạ tầng từ cấp III có nguồn vốn lấy từ ngân sách Nhà nước, các công trình từ cấp II lấy từ nguồn vốn khác, các công trình xử lý chất thải độc hại,…
 • Bước 14: Thực hiện cấp giấy phép xây dựng (nếu có)
 • Bước 15: Thông báo khởi công xây dựng
 • Bước 16: Chủ đầu tư thực hiện thi công xây dựng
 • Bước 17: Chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu và bàn giao công trình để sử dụng, chạy thử và vận hành
 • Bước 18: Chủ đầu tư thực hiện việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng (gồm có đánh giá kết thúc, đánh giá tác động)
 • Bước 19: Chủ đầu tư sẽ quyết toán và thanh lý tất cả hợp đồng xây dựng
 • Bước 20: Chủ đầu tư thực hiện kiểm toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán cho vốn đầu tư xây dựng công trình.
 • Bước 21: Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu để đưa công trình xây dựng vào sử dụng.
 • Bước 22: Kiểm tra và xác nhận việc thực hiện các công trình cũng như các biện pháp về bảo vệ môi trường để phục vụ giai đoạn vận hành dự án
 • Bước 23: Cấp giấy phép hoạt động, mở ngành, cho phép hoạt động
 • Bước 24: Chủ đầu tư làm các chứng nhận quyền sở hữu công trình hay sở hữu nhà ở
 • Bước 25: Chủ đầu tư sẽ tiến hành bảo hành công trình hoàn thành cũng như các vấn đề về bảo hành, bảo trì của công trình xây dựng
 • Bước 26: Chủ đầu tư đăng kiểm chất lượng nếu có (nếu công trình có)
 • Bước 27: Chủ đầu tư lưu trữ toàn bộ hồ sơ của dự án đầu tư.

Xem thêm kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng

3.2. Hình thức 2: Đấu thầu theo luật đấu thầu

Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đấu thầu  (theo luật đấu thầu) đã được quy định rõ tại các Điều 10, 11, 12, 60 của Nghị định 25/2020/NĐ-CP (hướng dẫn Luật đấu thầu).

Vậy, các bước lập dự án đầu tư xây dựng cần thiết trong trường hợp này sẽ gồm có:

 • Bước 1: Tổ chức đấu thầu lựa chọn được nhà đầu tư (Văn bản phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư và hợp đồng thực hiện đầu tư dự án).
 • Bước 2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào dự án.
 • Bước 3: Đưa ra thông báo thu hồi đất
 • Bước 4: Đưa ra các thông tin và thỏa thuận về cấp thoát nước, cấp điện
 • Bước 5: Thẩm duyệt về phương án thiết kế PCCC
 • Bước 6; Chủ đầu tư khảo sát xây dựng để phục vụ cho quá trình thiết kế bản vẽ thi công
 • Bước 7: Chủ đầu tư thực hiện công việc về thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công
 • Bước 8: Chủ đầu tư thực hiện thẩm tra thiết kế nếu thấy cần thiết hay khi được yêu cầu
 • Bước 9: Thực hiện thẩm định và phê duyệt đầu tư mới nếu có
 • Bước 10: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình là chung cư từ cấp III, các nhà riêng lẻ từ 7 tầng, công trình hạ tầng từ cấp III có vốn từ ngân sách nhà nước, công trình từ cấp II lấy từ nguồn vốn khác, các công trình xử lý chất thải độc hại,…
 • Bước 11: Đưa ra quyết định giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Bước 12: Thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, chi trả các khoản tiền đền bù và nhận mặt bằng một cách rõ ràng và công khai.
 • Bước 13: Thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.
 • Bước 14: Nhận bàn giao đất trên bản đồ, thực địa
 • Bước 15: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bước 16: Chủ đầu tư chuẩn bị mặt bằng xây dựng, san lấp kênh rạch sông ngòi (nếu trong dự án có khoản này), rà phá bom mìn (nếu có)
 • Bước 17: Cấp giấy phép xây dựng
 • Bước 18: Thông báo thời điểm khởi công xây dựng
 • Bước 19: Chủ đầu tư bắt tay vào thi công xây dựng dự án đầu tư
 • Bước 20: Chủ đầu tư sẽ nghiệm thu và bàn giao công trình sau khi đã hoàn thành để tiến vào giai đoạn vận hành và sử dụng thử.
 • Bước 21: Chủ đầu tư giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng: đánh giá tác động và đánh giá kết thúc.
 • Bước 22: Chủ đầu tư quyết toán và thanh toán hợp đồng xây dựng.
 • Bước 23: Chủ đầu tư kiểm toán và thẩm tra, đồng thời phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của công trình xây dựng.
 • Bước 24: Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng (đối với các công trình là chung cư từ cấp III, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng, công trình hạ tầng từ cấp III có vốn từ ngân sách nhà nước và từ cấp II với nguồn vốn khác, các công trình xử lý chất thải độc hại,…
 • Bước 25: Tổ chức kiểm tra và xác nhận việc thực hiện các công trình cũng như những biện pháp bảo vệ môi trường để phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
 • Bước 26: Thực hiện cấp giấy phép hoạt động hay mở ngành
 • Bước 27: Chủ đầu tư cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và sở hữu nhà ở.
 • Bước 28: Chủ đầu tư tiến hành các công việc về bảo hiểm công trình hoàn thành (nếu có), bảo hành và bảo trì các công trình xây dựng.
 • Bước 29: Chủ đầu tư thực hiện đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có)
 • Bước 30: Chủ đầu tư thực hiện lưu trữ hồ sơ của dự án.
trình tự thực hiện dự án đầu tư cần phải tuân thủ theo đúng các bước đã quy định sẵn
Quy trình thực hiện dự án đầu tư cần phải tuân thủ theo đúng các bước đã quy định sẵn

 

3.3. Hình thức 3: Quyết định theo luật đầu tư

Các bước thực hiện dự án khi tuân thủ theo quyết định của luật đầu tư sẽ tuân theo tiến trình công việc sau. Hình thức này là một dạng chỉ định thầu đến đúng 1 nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện được đặt ra.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến sự khác biệt với việc chỉ định thầu ở Điều 22 của Luật Đấu thầu. Cụ thể, trình tự thực hiện dự án đầu tư của hình thức 3: Quyết định theo luật đầu tư sẽ tuân thủ theo 37 bước sau đây:

 • Bước 1: Chấp thuận chủ trương đầu tư, đưa ra quyết định về chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có doanh nghiệp nước ngoài tham gia và dự án đầu tư này).
 • Bước 2: Lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng mặt bằng
 • Bước 3: Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng. Công việc này sẽ được thực hiện theo 3 hình thức: 

Báo cáo đầu tư xây dựng nếu công trình có quy mô lớn, đặc biệt cần thiết phải có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với các phương án thiết kế sơ bộ; 

Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm thiết kế cơ sở cho các dự án đầu tư xây dựng công trình;

Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng dành cho các công trình tôn giáo và các công trình có mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

 • Bước 4: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đầu tư mới (nếu có)
 • Bước 5: Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở với dự án đầu tư trong khuôn viên đô thị
 • Bước 6: Cung cấp thông tin và đưa ra thỏa thuận về cấp, thoát nước, cấp điện
 • Bước 7: Tiến hành thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy
 • Bước 8: Chấp thuận việc đầu tư dự án phát triển nhà ở, đưa ra thẩm định và quyết định đầu tư dự án các khu đô thị mới
 • Bước 9: Đưa ra thông báo thu hồi đất
 • Bước 10: Đưa ra quyết định giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Bước 11: Điều tra các số liệu từ đó lập và phê duyệt một cách công khai phương án đền bù về giải phóng mặt bằng, chi trả các khoản tiền đền bù và nhận mặt bằng.
 • Bước 12: Thuê một đơn vị làm hồ sơ định giá tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.
 • Bước 13:Thẩm định hồ sơ định giá và xác định đơn giá tiền sử dụng đất cũng như tiền thuê đất.
 • Bước 14: Đưa ra phê duyệt đơn giá tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.
 • Bước 15: Ký kết hợp đồng thuê đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
 • Bước 16: Nhận bàn giao đất trên bản đồ, thực địa.
 • Bước 17: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bước 18: Chủ đầu tư chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có và cần thiết), san lấp kênh rạch, sông ngòi (nếu trong dự án có đề cập).
 • Bước 19: Khảo sát xây dựng để phục vụ công việc thiết kế.
 • Bước 20: Chủ đầu tư thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.
 • Bước 21: Chủ đầu tư thẩm tra thiết kế nếu thấy cần thiết hoặc được yêu cầu.
 • Bước 22: Thẩm định thiết kế bản vẽ thiết kế đối với các công trình chung cư từ cấp III và nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng hoặc đối với công trình hạ tầng từ cấp III có vốn từ ngân sách nhà nước và từ cấp II đối có nguồn vốn khác hoặc là các công trình xử lý chất thải độc hại.

Lưu ý: công việc này được phép thực hiện song song với các thủ tục hành chính về đất đai.

 • Bước 23: Cấp giấy phép xây dựng
 • Bước 24: Chủ đầu tư chuẩn bị thi công xây dựng công trình
 • Bước 25: Thông báo khởi công xây dựng
 • Bước 26: Chủ đầu tư bắt đầu thi công xây dựng
 • Bước 27: Chủ đầu tư nghiệm thu, bàn giao công trình khi hoàn thành để đưa vào sử dụng, vận hành và chạy thử.
 • Bước 28: Chủ đầu tư giám sát và đánh giá dự án đầu tư (đánh giá kết thúc, đánh giá tác động)
 • Bước 29: Chủ đầu tư quyết toán và thanh lý toàn bộ hợp đồng xây dựng.
 • Bước 30: Chủ đầu tư kiểm toán , thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
 • Bước 31: Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng.
 • Bước 32: Kiểm tra và xác nhận việc thực hiện các công trình cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành dự án.
 • Bước 33: Cấp giấy phép hoạt động, mở ngành và cho phép hoạt động.
 • Bước 34: Chủ đầu tư tiến hành làm giấy chứng nhận quyền sử dụng công trình và sở hữu nhà ở.
 • Bước 35: Chủ đầu từ tiến hành bảo hiểm công trình hoàn thành (nếu có), thực hiện bảo hành, bảo trì toàn bộ công trình xây dựng.
 • Bước 36: Chủ đầu tư đăng kiểm chất lượng quốc tế cho công trình (nếu có).
 • Bước 37: Chủ đầu tư lưu trữ toàn bộ hồ sơ toàn bộ trình tự thực hiện dự án đầu tư.

4. Các quy định pháp lý

Trên thực tế hiện nay có khá nhiều quy định pháp luật về trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, các quy định này còn có nhiều sự đan xen và không hoàn toàn tương thích với nhau. Cụ thể chính là quy trình đầu tư dự án có sử dụng đất. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn có thể dẫn chứng ra một số quy định trong văn bản pháp luật như sau:

4.1. Điều 6 Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được quy định rõ tại Điều 50 Khoản 1 của Luật Xây dựng 2014 như sau:

Phụ thuộc vào tính chất, quy mô và điều kiện của mỗi dự án, các bước thực hiện dự án đầu tư sẽ trải qua 3 giai đoạn sau:

Giai đoạn chuẩn bị dự án, các công việc cần thực hiện là: 

 • Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có).
 • Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc làm báo cáo kinh tế – kỹ thuật) để xem xét, từ đó ra quyết định đầu tư xây dựng và một số công việc liên quan khác.

Giai đoạn thực hiện dự án cần thực hiện các công việc sau:

 • Giao đất, cho thuê đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng
 • Khảo sát xây dựng
 • Lập, thẩm định, phê duyệt bản thiết kế, đưa ra bản dự toán xây dựng
 • Cấp giấy phép xây dựng
 • Tổ chức để lựa chọn nhà thầu phù hợp
 • Thi công xây dựng công trình
 • Nghiệm thu công trình xây dựng
 • Bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng
 • Vận hành, chạy thử, thực hiện một số công việc cần thiết khác

Giai đoạn kết thúc sẽ là thời điểm cần đưa công trình của dự án vào khai thác và sử dụng. Lúc này công việc cần thực hiện là quyết toán hợp đồng và bảo hành công trình xây dựng theo đúng quy định.

Ngoài ra, tùy vào điều kiện và yêu cầu kỹ thuật của mỗi dự án mà các bước lập dự án đầu tư xây dựng và thực hiện có thể làm tuần tự hoặc kết hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c ở Khoản 1 của Điều luật này.

4.2. Điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Phụ thuộc vào tinh chất, quy mô, điều kiện của mỗi công trình mà trình tự thực hiện dự án đầu tư cần tuân theo một số thủ tục sau đây:

 • Quyết định chủ trương về đầu tư, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư và Nghị định này.
 • Thành lập tổ chức kinh tế theo đúng quy định của Điều 44 tại Nghị định này nếu là nhà đầu tư nước ngoài dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế.
 • Tiến hành thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao lại đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
 • Tiến hành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhà đầu tư đã trúng đấu thầu có quyền sử dụng đất theo quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của NIK EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Khi bạn được học trực tiếp, sẽ cảm thấy kiến thức dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn. Từ đó có động lực để đầu tư. Bạn có thể tham khảo khóa học TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 4.0 miễn phí trong 3 ngày của NIK tại đây

bản đồ quy hoạch chi tiết thành phố Nha Trang Bất Động Sản

Bản đồ quy hoạch Nha Trang update mới nhất năm 2021

Mới đây Nha Trang cũng đã chính thức công bố bản đồ quy hoạch chi tiết. Hãy cùng NIK tìm hiểu kỹ nội dung của...
hợp đồng đặt cọc mua bán đất Bất Động Sản

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đất 

Hợp đồng đặt cọc mua bán đất là một trong những văn bản, giấy tờ quan trọng, khá phổ biến khi tham gia giao dịch...
bản đồ quy hoạch chi tiết quận Phú Nhuận Bất Động Sản

Bản đồ quy hoạch chi tiết quận Phú Nhuận chi tiết 2021

Phú Nhuận mới đây cũng đã chính thức công bố bản đồ quy hoạch chi tiết. Ngay sau khi công bố, bản đồ quy hoạch...