Quy hoạch chi tiết 1 2000 là gì? Sự khác nhau giữa quy hoạch 1/500 và 1/2000

Trong một dự án bất động sản thì bản quy hoạch chi tiết 1/2000 đóng vai trò quan trọng nhất. Bởi nó là cơ sở để các chủ đầu tư thực hiện được quy hoạch 1/500. Và cũng dựa vào nó để các cơ quan hữu quan cấp giấy phép xây dựng cho dự án đó. Vậy quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì? Ý nghĩa của quy hoạch 1/2000? Có nên mua đất quy hoạch 1/2000 không?

Quy hoạch 1/2000 là gì bản đồ quy hoạch Lương Sơn mẫu
Quy hoạch chi tiết 1 2000 là gì?

1. Quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì?

Quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì? Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 2 Điều 24 của Luật Xây dựng, trong quy hoạch chi tiết đô thị sẽ bao gồm quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Quy hoạch 1/2000 là một loại bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan hay bản đồ tổng mặt bằng sử dụng, quy hoạch giao thông, sơ đồ hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.

Quy hoạch 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Tuy nhiên, tại một số dự án mới trong khu vực, nhà thầu phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Trong kế hoạch xây dựng đô thị là bước triển khai của quy hoạch chung. Việc lập được bản quy hoạch xây dựng đô thị 1/2000 đã làm cơ sở cho việc triển khai và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500.

Bản đồ chi tiết quy hoạch 1/2000 là gì?
Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì?

 

Xem thêm Quy hoạch chi tiết là gì?

Trong nội dung của bản quy hoạch chi tiết 1/2000 bản đồ không gian, bản đồ vẽ việc thể hiện tổng mặt bằng sử dụng đất, sơ đồ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở như điện, đường, cầu cống, quy hoạch giao thông…

Quy hoạch chi tiết 1/2000 được cập nhật định kỳ 5 năm 1 lần, và ngoài ra thì cũng có cập nhật không định kỳ (hay gọi là bất thường). Hiểu một cách đơn giản, quy hoạch theo tỉ lệ 1/2000 là những quy hoạch mang tính định hướng. Trong giai đoạn quy hoạch này các nhà chủ đầu tư chưa đưa ra bất cứ bản thiết kế chính thức cho một công trình cụ thể nào hết.

2. Những loại đất thuộc quy hoạch chi tiết 1/2000

Thực hiện quy hoạch chi tiết 1/2000 nhằm mục đích tạo sự đồng bộ và thống nhất về hạ tầng cơ sở giữa mạng lưới giao thông và các khu dân cư. Người dân và Nhà nước có thể biết được chi tiết các khu vực từ quy hoạch 1/2000 như: khu công nghiệp, khu nhà ở, khu du lịch, khu xuất khẩu,… (được gọi chung là khu đô thị).

Theo quy định, đất thuộc quy hoạch 1/2000 là đất có mục đích để quy hoạch đô thị và nếu được xây dựng cần thể hiện rõ nội dung xây dựng trên báo cáo và không được làm trái với những nội dung đã vạch ra từ trước. Nghĩa là: đất thuộc khu công nghiệp sẽ được phép xây dựng công ty, xí nghiệp; đất thuộc khu nhà ở sẽ được phép xây dựng nhà ở;….

Bản đồ quy hoạch 1/2000 gồm khu công nghiệp, khu nhà ở, khu kinh tế
Bản đồ quy hoạch 1/2000 gồm khu công nghiệp, khu nhà ở, khu kinh tế

 

3. Thời gian quy hoạch 1/2000 mất bao lâu?

Sau khi triển khai xong quy hoạch tổng thể 1/2000, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trong vòng 20 ngày. Cơ quan quản lý nhà nước sau đó điều chỉnh và cập nhật quy hoạch chung cho khu vực.

Kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng thời gian thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khoảng 4-6 tháng.

>> Có thể bạn quan tâm: Ký hiệu quy hoạch sử dụng đất phổ biến nhất

4. Quy trình xét duyệt chi tiết quy hoạch 1/2000

Để có thể hiện thực hóa được quy hoạch 1/2000, các chủ đầu tư và địa phương sẽ phải trải qua những quy trình xét duyệt nghiêm túc và cẩn thận. Quy trình xét duyệt này phải đảm bảo tất cả đều có thể cơ hội thành công. Lấy tiến đồ đề ra là xương sống của hoạt động.

Quy trình xét duyệt chi tiết quy hoạch 1/2000
Quy trình xét duyệt chi tiết quy hoạch 1/2000

 

Các bước tiến hành xét duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 bao gồm: Giai đoạn 1: Hoàn thiện hồ sơ trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 bao gồm:

 • Bản vẽ quy hoạch (A1 hoặc A0)
 • Bản đồ khảo sát hiện trạng và địa hình tỉ lệ 1/2000
 • Bản đồ vị trí và giới hạn tỉ lệ 1/5000 – 1/25.000
 • Bản đồ quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng
 • Các văn bản pháp lý liên quan
 • Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch (A4)

Giai đoạn 2: Hồ sơ trình duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 bao gồm:

 • Bản vẽ quy hoạch tỉ lệ 1/2000 (A1 hoặc A0)
 • Bản đồ vị trí và giới hạn tỉ lệ 1/10.000
 • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
 • Bản đồ quy hoạch giao thông
 • Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện
 • Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước
 • Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
 • Bản đồ quy hoạch hạ tầng
 • Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường
 • Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống
 • Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
 • Bản đồ khảo sát hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá hiện trạng sử dụng đất xây dựng
 • Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 (A4)
 • Dự thảo tờ trình phê duyệt
 • Các văn bản pháp lý liên quan

Trí tuệ đầu tư

5. Ý nghĩa của quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì?

Quy hoạch chi tiết 1/2000 có ý nghĩa gì?
Quy hoạch chi tiết 1/2000 có ý nghĩa gì?

 

Quy hoạch chi tiết 1/2000 thực chất là giai đoạn đầu, mang tính định hướng cho quy hoạch chung của dự án (khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch… Mục đích của nó là quản lý xây dựng. Trong giai đoạn quy hoạch 1/2000 này các nhà đầu tư chưa có thiết kế chính thức cho bất cứ công trình kiến trúc cụ thể nào.

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 giúp nhà đầu tư hình dung được mạng lưới giao thông cũng như quy hoạch sử dụng đất cụ thể. Nó bao gồm cả những chỉ tiêu ô phố như: mật độ dân số, số tầng được xây tối đa, tầng cao tối thiểu, diện tích ô đất…

6. Quy hoạch chi tiết 1/2000 do cơ quan nào thực hiện?

Theo những quy định trong bộ luật Xây dựng, quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000 do các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, nếu ở những khu vực được quy định quy hoạch 1/2000 mà xuất hiện các dự án mới thì chủ đầu tư phải thực hiện theo các văn bản chấp thuận theo chủ trương quy hoạch chung của khu vực.

Chờ đến khi đề án quy hoạch chi tiết của mình được chấp thuận và thông qua, lúc này các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tự động cập nhật vào bản đồ quy hoạch chung.

7. So sánh quy hoạch 1/2000 và quy hoạch 1/500

Tiêu chí Quy hoạch 1/2000 Quy hoạch 1/500
Khái niệm – Quy hoạch được hình thành và xây dựng trong giai đoạn 1 của quy hoạch

– Dùng để triển khai quy hoạch xây dựng chung của đô thị.

– Cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đồ án quy hoạch chi tiết 1/500

– Không gắn liền với một dự án cụ thể nào.

– Quy hoạch được hình thành và được xây dựng trong giai đoạn 2 của quy hoạch

– Dùng để triển khai và cụ thể hoá quy hoạch xây dựng đô thị.

– Là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng.

– Gắn liền với 1 dự án xây dựng cụ thể thể.

Nội dung Nội dung trong bản đồ 1/2000 bao gồm: kiến trúc cảnh quan, quy hoạch giao thông, bản đồ không gian, mặt bằng xây dựng dự án, sơ đồ bố trí hạ tầng hệ thống điện… – Thể hiện chi tiết các nội dung của dự án như dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, đánh giá môi trường…
Người thực hiện Chính quyền các địa phương Chủ đầu tư dự án
Ý nghĩa/ mục đích – Nhằm quản lý đô thị – Xác lập mối quan hệ giữa các công trình trong quy hoạch 1/500 với các công trình bên ngoài quy hoạch
Cơ quan phê duyệt   Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

8. Có nên mua đất quy hoạch 1/2000?

Có nên mua đất đã quy hoạch chi tiết 1/2000 hay không? À câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư muốn tìm kiếm câu trả lời. Bạn có thể tham khảo những thông tin sau đây trước khi có quyết định cho mình nhé: Kể từ ngày công bố công khai bản quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000, trong vòng 5 năm đó nhà nước sẽ có quyền thu hồi đất để thực hiện dự án đã được quy hoạch.

Với những công trình mới được xây dựng trong lộ giới quy hoạch hoặc phạm vi quy hoạch thì sẽ không được hưởng bất cứ khoản bồi thường, hỗ trợ vật tư, kiến trúc nào. Còn nếu các công trình xây dựng xuất hiện sau 5 năm Nhà nước mới thực hiện quy hoạch thì bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Có nên mua đất quy hoạch 1/2000 hay không?
Có nên mua đất quy hoạch 1/2000 hay không?

 

Lưu ý rằng, các công trình xây dựng sau thời điểm công bố quy hoạch thì chắc chắn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà. Bận chỉ được tham thời sử dụng nhà ở, đất ở đấy cho đến khi dự án được thực hiện theo kế hoạch và có quyết định thu hồi đất.

Trong trường hợp đã công bố quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng, thi công dự án hàng năm thì người sử dụng đất tiếp tục được sử dụng đất đó và được hưởng quyền lợi của người sử dụng đất theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong những trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thị/ thành phố thì người sử dụng đất phải tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tiến hành thu hồi đất theo kế hoạch đã đề ra. Người sử dụng đất tiếp tục được hưởng các quyền lợi sử dụng đất nhưng không được phép xây dựng các công trình mới, trồng cây lâu năm, công trình kiên cố.

Nếu như người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo nhà, nâng cấp hoặc sửa chữa nhà ở thì phải được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

9. Những lưu ý khi mua đất quy hoạch 1/2000

Mua đất thuộc diện quy hoạch chi tiết 1/2000 cần lưu ý những điều gì? Như đã nói, để có thể đưa ra cho mình được quyết định đầu tư đúng đắn nhất thì bạn nên chú ý tìm hiểu kỹ những thông tin liên quan đến phần đất bạn đang có ý định đầu tư. Việc tìm hiểu kĩ về quy hoạch sẽ giúp cho bạn biết được mảnh đất mình muốn mua có nằm trong diện bị quy hoạch hay không. Nếu nằm trong diện quy hoạch thì diện tích quy hoạch là bao nhiêu.

Nếu mua mảnh đất ấy khi có quyết định thu hồi thì bạn sẽ được bồi thường bao nhiêu, thiệt hại như thế nào… Bên cạnh đó, tìm hiểu những thông tin liên quan đến quy hoạch của mảnh đất ấy cũng giúp cho bạn biết được vị trí của mảnh đất sau khi quy hoạch là thế nào? Vị trí có đắc địa hay không? Có thể có cơ hội đầu tư sinh lời hay không?…

Ngoài ta, khi mua đất trong quy hoạch, nhà đầu tư nên xem xét xem mảnh đấy đã có kế hoạch sử dụng hàng năm hay chưa. Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì quyền sử dụng đất cũng sẽ bị hạn chế nhiều.

Trong bài viết trên mình đã chia sẻ đến các bạn những thông tin xung quanh vấn đề quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì. Giúp bạn tự trả lời được câu hỏi quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì? Ý nghĩa quan trọng của nó trong đầu tư, xây dựng bất động sản. Hi vọng những nội dung này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm thông tin đầu tư. Chúc bạn luôn có những quyết định đúng đắn và thành công trong lĩnh vực giao dịch nhà đất.

Nếu bạn muốn biết cách để tránh gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản, hãy tham gia ngay Khóa học miễn phí 3 ngày về Kinh doanh & Đầu tư bất động sản của NIK! Thay vì THỬ, MẤT TIỀN và SAI >> ĐĂNG KÝ HỌC TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!