Phân tích dự án đầu tư cách lập hiệu quả và chi tiết nhất

Phân tích dự án đầu tư là một việc làm cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với mỗi nhà đầu tư trước khi quyết định rót vốn. Vậy cụ thể mục đích của công việc này là gì? Tác dụng ra sao? Các công việc cụ thể cần làm? Tất cả sẽ được tôi giải đáp ngay trong bài viết này!

Phân tích dự án đầu tư hiệu quả
Hướng dẫn phân tích dự án đầu tư hiệu quả

Mục đích và tác dụng của phân tích dự án đầu tư

 • Có thể giúp xác định được quy mô đầu tư, nguồn tài trợ, cơ cấu các loại vốn, đồng thời còn có thể tính toán được trước các khoản thu chi, lời lỗ và những lợi ích mà khi dự án được đưa vào sử dụng có thể mang lại cho nhà đầu tư, cộng đồng
 • Giúp đánh giá được hiệu quả về mặt tài chính khi đầu tư vào dự án, từ đó nhà đầu tư có thể ra quyết định nên hay không nên rót vốn
 • Dựa vào phân tích hiệu quả đầu tư dự án nhà nước cũng có thể xem xét và đánh giá lợi ích tài chính hợp lý hay không
 • Đánh giá lợi ích và tính an toàn về mặt tài chính như thế nào
 • Là cơ sở để thực hiện việc nghiên cứu kinh tế – xã hội
 • Có liên quan trực tiếp tới ngân quỹ của nhà đầu tư

 
phan-tich-du-an-dau-tu-2

Các hoạt động phân tích dự án đầu tư

Khi thực hiện phân tích dự án đầu tư đồng nghĩa với việc bạn cần phải triển khai các công việc sau:

 • Tiến hành nghiên cứu nhu cầu của dự án, đồng thời đảm bảo được nguồn lực để triển khai dự án thuận lợi, hiệu quả. Xác định cơ cấu vốn, quy mô đầu tư, nguồn tài trợ cho dự án dựa vào những kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn 
 • Theo dõi bản hạch toán kinh tế và phân tích dự án đầu tư có thể đưa ra được đánh giá chính xác về tình hình, kết quả cũng như hiệu quả hoạt động trong dự án. Thực hiện tính toán các khoản chi phí để đưa ra nhận định lợi ích nhận được từ đơn vị thực hiện dự án
Nhiều hoạt động phân tích dự án đầu tư cần thực hiện
Có nhiều hoạt động phân tích dự án đầu tư cần thực hiện

Qua những hoạt động trên có thể dễ dàng đưa ra quyết định có nên tham gia đầu tư vào dự án này hay không, lợi nhuận nhận được như thế nào, quyền lợi ra sao.

Đánh giá hiệu quả dự án

Liệu rằng dự án này có đáng đầu tư không, tính khả thi như thế nào? Nếu bạn muốn trả lời câu hỏi này thì trước tiên cần phải xem xét tới những mục tiêu đã đề ra của dự án. Cụ thể gồm:

 • Khả năng tài chính
 • Mức lợi nhuận tối đa dự án mang tới

Sau khi đã xem xét mục tiêu của dự án xong bạn cần phải thực hiện quy trình triển khai dự án nhằm giải quyết những vấn đề:

 • Xác định được khoản chi phí đầu tư cho dự án bao nhiêu, cơ cấu phân bổ như thế nào và cơ cấu vốn tài trợ ra sau
 • Tính toán chi tiết những khoản thu – chi – lợi nhuận thực tế từ dự án
Phân tích dự án đầu tư cần đánh giá hiệu quả trước khi đầu tư
Cần đánh giá hiệu quả tài chính trước khi đầu tư

Tính toán tổng vốn của dự án

Tổng vốn của dự án sẽ bao gồm các khoản chi phí:

 • Phí cho các khoản chi tiêu sử dụng trước đầu tư
 • Vốn đầu tư vào tài sản cố định của dự án
 • Vốn lưu động ròng

Khoản chi phí này rất quan trọng nên cần phải tính toán cụ thể, chính xác, kỹ lưỡng.

Các khoản chi tiêu sử dụng trước đầu tư

Là những khoản chi phí quan trọng phát sinh trước khi triển khai dự án. Các khoản phí này được sử dụng để giúp dự án có thể đi vào thực hiện đúng theo tiến độ đã đặt ra.

Vốn đầu tư vào tài sản cố định

Tài sản cố định gồm 2 loại là tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Cụ thể, các khoản vốn cần thiết cho từng loại tài sản này gồm:

 • Tài sản hữu hình: Là khoản chi phí phục vụ cho việc mua sắm máy móc, thiết bị để dự án triển khai có thể đi vào sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản và cả những tài sản được cấp hay chuyển tới
 • Tài sản vô hình: Loại tài sản không tồn tại ở dạng vật chất, không thấy được bằng mắt thường mà phải dựa vào định lượng những giá trị liên quan tới chu kỳ kinh doanh để xác định
 • Chi phí thanh toán: Tài sản thuê cố định, marketing, mua bằng sáng chế, sử dụng đất,…
 • Chi phí đầu tư vào vốn lưu động ròng: Vốn lưu động đầu tư vào tài khoản dự trữ, vốn lưu động tài trợ các khoản phải trả, dự trữ tiền mặt, các khoản phải thu
Tài sản cố định là vật hữu hình
Các tài sản cố định có thể nhìn, sờ, cầm, nắm
phan-tich-du-an-dau-tu-1

Đánh giá hiệu quả của dự án khi khởi sự

Sử dụng các khoản chi phí đầu tư để đầu tư vào dự án một cách tối ưu có thể giúp tạo ra tài sản. Cụ thể:

 • Khoản chi phí dùng để đầu tư vào tài sản cố định: Là nguồn tài sản không bị mất sau dự án và có giá trị kinh tế lớn
 • Khoản đầu tư vào nợ lưu động, vốn lưu động ròng: Những khoản chi phí cần thiết để chi trả trong quá trình triển khai dự án

Dưới đây là những nguồn tài trợ dự án theo dự kiến mà bạn có thể tham khảo:

 • Vốn huy động nội bộ: Là khoản vốn xuất phát từ chính doanh nghiệp. Khoản vốn này thường dùng để đầu tư tài sản cố định
 • Vốn vay: Có thể là vay theo hình thức trung hạn hoặc dài hạn để bổ sung đầu tư tài sản cố định
 • Vốn cổ phần: Tìm nguồn vốn tài trợ mới thông qua hình thức tăng vốn cổ phần

Xác định lợi ích và chi phí dùng trong dự án

Lợi nhuận của dự án có thể tính toán được bằng cách xác định chi phí, lợi ích do dự án sinh ra. Đây cũng là việc quan trọng nhất khi thực hiện phân tích dự án đầu tư.

 • Dựa vào giá trị tiền theo thời gian để đánh giá lợi ích, chi phí dự án
 • Giá trị của tiền sẽ phản ánh chân thực về các khoản chi phí nhà đầu tư bỏ vốn và lợi ích nhận được

Có nhiều phương diện để tính được giá trị của tiền, đó là:

 • Ở thời điểm khác nhau, dù cùng một số tiền nhưng số tài sản mua được cũng khác nhau
 • Cùng một số tiền nhưng khi đầu tư cho hoạt động này lại nhận được nhiều lợi ích hơn hoạt động khác bởi chi phí cơ hội khác nhau

Trên đây là mục đích, tác dụng và cách phân tích dự án đầu tư cũng như đánh giá hiệu quả từ công việc này. Có thể thấy, đây là một việc quan trọng mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng không nên bỏ qua.