Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay mới 2023

Khi bạn tham gia vào quá trình giao dịch, mua bán đất nông nghiệp, bên cạnh những giấy tờ pháp lý có liên quan thì mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay cũng là giấy tờ quan trọng không thể thiếu. Nếu như thiếu đi loại giấy tờ này thì những thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng hay sang tên cũng khó có thể thực hiện được. Vậy điều kiện để hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay có hiệu lực khi nào? Những nội dung cần có trong bản hợp đồng này là gì? Đọc bài viết dưới đây để có thêm những thông tin cần thiết nhé.

1. Điều kiện để hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay có hiệu lực

Theo quy định trong luật đất đai năm 2013, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cũng thuộc một trong những quyền của người sử dụng đất đai.

Khi xuất hiện mục đích chuyển nhượng giữa những người sử dụng đất nông nghiệp thì mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay xuất hiện. Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay được coi là một dạng của hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất nông nghiệp.

Nhưng để giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực thì nó phải đáp ứng những quy định trong điều 117, Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau:

 • Chủ đứng tên viết và ký kết giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay phải là người có đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự cho những hành vi và quyết định của mình.
 • Những nội dung ký kết trong hợp đồng không trái với những quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục của người Việt.
 • Hai bên ký kết giấy tờ trong tình trạng tinh thần minh mẫn hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc.
 • Đối với hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay thì cần phải có công chứng mới được pháp luật công nhận và có giá trị pháp lý.
Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay
Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay có giá trị khi nào?

Xem thêm: Hợp đồng ủy quyền mua bán đất

2. Nội dung cần có trong hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp dù là viết tay hay đánh máy đều cần đảm bảo những nội dung sau đây:

 • Giá trị thửa đất và phương thức thanh toán
 • Tên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Thông tin của 2 bên bao gồm: họ và tên, CMND, nơi ở, ngày sinh,….
 • Quyền và nghĩa vụ của 2 bên khi thực hiện chuyển nhượng đất nông nghiệp
 • Phương thức giải quyết tranh chấp nếu phát sinh
 • Các quyền sử dụng đất chuyển đổi
 • Lời cam đoan của 2 bên
 • Điều khoản cuối cùng của hợp đồng.
Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay
Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay

>> Xem thêm: Có nên mua đất nông nghiệp để đầu tư không?

3. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay hợp pháp

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay miễn phí:

Mẫu số 1

Mẫu số 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

Hôm nay, tại … vào ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm những người dưới đây, thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điều 1: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ: …… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ……………. m2; Sử dụng chung:…………m2

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………

Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….

Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 2: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 3: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Bên chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Bên nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

 
 
mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay
Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay

trí tuệ đầu tư

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay chưa có sổ đỏ mới nhất 2023

4. Hướng dẫn soạn hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay

Đối với hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay thì không quá khó khăn để người bán hoặc người mua tự thảo được mẫu giấy chuyển nhượng/ sang những mảnh đất ấy. Chỉ cần người viết có thể hiểu và nắm được các nội dung cần có trong hợp đồng như sau:

Phần tên hợp đồng:

Ở đây đang nói đến hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp nên tên của nó sẽ là “HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP”

Thông tin của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng:

Phần thông tin này bắt buộc phải có họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, CMND hoặc giấy tờ tương đương, địa chỉ thường trú, số điện thoại…

Thông tin về mảnh đất được chuyển nhượng:

Bao gồm thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số, thửa đất số, vị trí thửa đất, diện tích, hình thức sử dụng…

Giá bán và phương thức thanh toán:

Trên hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay cần được hiển thị rõ giá bán đã được hai bên thỏa thuận là bao nhiêu? Hình thức thanh toán như thế nào? Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản, địa điểm thanh toán, thời gian thanh toán?…

Những quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hai bên:

Trong đó cần hiển thị cụ thể trách nhiệm nộp thuế chuyển nhượng đất sau khi đã được thỏa thuận rõ ràng. Thông thường bên bán sẽ là bên phải đóng thuế thu nhập khi chuyển nhượng nhà đất. Bên mua chịu phí chuyển nhượng nhà đất.

Xem thêm: Những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được Pháp Luật công nhận

Cách thức giải quyết tranh chấp nếu có:

Trong hợp đồng cần viết rõ khi có tranh chấp xảy ra sẽ xử lý như thế nào? Thường thì sẽ giải quyết theo hướng thương lượng, tự hòa giải, nếu không được sẽ nhờ tòa án có thẩm quyền can thiệp.

Lời cam đoan của bên các bên:

Cuối của bản hợp đồng là lời cam đoan của cả bên bán và bên mua đất nông nghiệp. Thông thường sẽ là cam đoan đã đọc hết nội dung của hợp đồng, cam kết tuân thủ theo những điều khoản đã ghi trong hợp đồng, ký hợp đồng trong tình trạng minh mẫn, không bị lừa dối hay ép buộc…

Phần ký tên của cả bên bán và bên mua:

Trong phần này cần hiển thị chữ ký rõ ràng, ghi rõ họ tên. Trong những trường hợp cần thiết là điểm chỉ để hoàn thành giao kết hợp đồng.

Thực ra trên thực tế hiện nay, không có một mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp nào viết tay được xem là bản mẫu hay quy chuẩn. Ngay cả pháp luật Việt Nam cũng không có ban hành văn bản hướng dẫn về mẫu hợp đồng chuẩn để mọi người có thể áp dụng theo. Nếu trong trường hợp cần soạn thảo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp thì người dân có thể tham khảo thêm thông tin trong Điều 398 Bộ Luật dân sự 2015.

Hoặc tham khảo những mẫu hợp đồng có sẵn. Miễn sao mà bạn cảm thấy hợp lý và các điều khoản thống nhất với nhau là được. Trên thực tế hiện nay, có khá nhiều mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay để người dân có thể tham khảo và lựa chọn trong những trường hợp cần thiết. Nhưng khi lựa chọn mẫu hợp đồng thì bạn nên chọn những mẫu mới nhất, được cập nhật đầy đủ nội dung cần thiết nhất.

Nếu bạn muốn biết cách để tránh gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản, hãy tham gia ngay Khóa học miễn phí 3 ngày về Kinh doanh & Đầu tư bất động sản của NIK! Thay vì THỬ, MẤT TIỀN và SAI >> ĐĂNG KÝ HỌC trí tuệ đầu tư

Xem thêm:

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!