NIK COACHING

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK.EDU.VN luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty.

Giới thiệu

Nội dung

BĐS (Ưu Tiên) + Chủ Doanh Nghiệp + Phát triển Cá Nhân + Đào Tạo

1) Tặng thêm 1 Combo đi cùng ; Gặp 1 lần/tháng ; 24/24 Điện thoại

2) Đòn bẩy : Các mối quan hệ, kinh nghiệm, kiến thức của chuyên gia.

3) Tiết kiệm Tiền – Thời Gian – Công Sức thay vì Thử & Sai

4) Miễn Phí tất cả Combo BĐS và Chủ Doanh Nghiệp.

5) Thúc đẩy Động Lực ; Ra quyết định & Định hướng quan trọng

6) Phản biện, mài sắc tư duy & Chia sẻ thông tin, cơ hội.

   

 

Đối tượng