KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Nếu bạn không dám THAY ĐỔI và HÀNH ĐỘNG bạn chắc chắn KHÓ ĐẠT được THÀNH QUẢ...

NỘI DUNG

👉 Nếu bạn đang:
 
– Mong muốn tiến bộ để sống một cuộc đời khác, nhưng có những điều đang giữ chân bạn lại?
– Cảm thấy khó khăn trong việc nâng cấp và phát triển bản thân
– Bạn muốn phát triển kỹ năng, tư duy tích cực để phát triển nhanh chóng nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
– Bạn đã đọc nhiều sách vở giúp phát triển bản thân nhưng thấy không hiệu quả và không áp dụng được?
– Bạn biết mình cần thay đổi, nhưng không có cách nào khiến bản thức tỉnh và thôi thúc bản thân hành động ?
 
👉 Lớp học “Phát Triển Bản Thân” chính là giải pháp dành cho bạn. Lớp học này sẽ giúp bạn:
 
✅ Thiết lập mục tiêu, tạo lập quy trình thực hiện mục tiêu
✅ Khám phá giá trị bản thân và vận dụng nguồn lực sẵn có để thành công
✅ Các kỹ năng phát triển bản thân ( Giao tiếp, Quản lý thời gian, lãnh đạo, giải quyết vấn đề,..)
✅ Phương pháp học tập, nghiên cứu phù hợp và hiệu quả
✅ Bạn sẽ cải thiện năng lực tư duy, khả năng đưa ra quyết định của bạn một cách hiệu quả trong mọi vấn đề cuộc sống
✅ Kỷ luật bản thân, quản trị cuộc đời, đánh thức năng lực vốn có và bứt phá để thành công
 
☎️ Hotline NIK: 1900 6713- 0964.51.53.56 – 0914.51.53.56 – 0932.51.53.56 – 0964.21.23.26 – 0979.51.53.58
 
 
 

GIỚI THIỆU

 
👉 Nếu bạn đang:
 
– Mong muốn tiến bộ để sống một cuộc đời khác, nhưng có những điều đang giữ chân bạn lại?
– Cảm thấy khó khăn trong việc nâng cấp và phát triển bản thân
– Bạn muốn phát triển kỹ năng, tư duy tích cực để phát triển nhanh chóng nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
– Bạn đã đọc nhiều sách vở giúp phát triển bản thân nhưng thấy không hiệu quả và không áp dụng được?
– Bạn biết mình cần thay đổi, nhưng không có cách nào khiến bản thức tỉnh và thôi thúc bản thân hành động ?
 
👉 Lớp học “Phát Triển Bản Thân” chính là giải pháp dành cho bạn. Lớp học này sẽ giúp bạn!
 
☎️ Hotline đăng ký: 1900 6713- 0964.51.53.56 – 0914.51.53.56 – 0932.51.53.56 – 0964.21.23.26 – 0979.51.53.58

Đối tượng

👉 Nếu bạn đang:
 
– Mong muốn tiến bộ để sống một cuộc đời khác, nhưng có những điều đang giữ chân bạn lại?
– Cảm thấy khó khăn trong việc nâng cấp và phát triển bản thân
– Bạn muốn phát triển kỹ năng, tư duy tích cực để phát triển nhanh chóng nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
– Bạn đã đọc nhiều sách vở giúp phát triển bản thân nhưng thấy không hiệu quả và không áp dụng được?
– Bạn biết mình cần thay đổi, nhưng không có cách nào khiến bản thức tỉnh và thôi thúc bản thân hành động ?
 
👉 Lớp học “Phát Triển Bản Thân” chính là giải pháp dành cho bạn. Lớp học này sẽ giúp bạn:
 
✅ Thiết lập mục tiêu, tạo lập quy trình thực hiện mục tiêu
✅ Khám phá giá trị bản thân và vận dụng nguồn lực sẵn có để thành công
✅ Các kỹ năng phát triển bản thân ( Giao tiếp, Quản lý thời gian, lãnh đạo, giải quyết vấn đề,..)
✅ Phương pháp học tập, nghiên cứu phù hợp và hiệu quả
✅ Bạn sẽ cải thiện năng lực tư duy, khả năng đưa ra quyết định của bạn một cách hiệu quả trong mọi vấn đề cuộc sống
✅ Kỷ luật bản thân, quản trị cuộc đời, đánh thức năng lực vốn có và bứt phá để thành công