Khóa học Online Miễn Phí X2 Thu Nhập

Nếu bạn đã “đuối sức” vì dịch bệnh, mất việc làm, mất thu nhập. Đang tìm kiếm phương pháp để học 1 nghề mới.
Hay bạn đang muốn tìm cách để kiếm tiền ngay tại nhà, hoặc có cách nào đó để tìm được việc làm ngay ?
Khóa học này sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng và công cụ để hóa giải những vướng mắc của bạn.

Giới thiệu

Nếu bạn đang rơi vào các trường hợp sau:
1/ Bạn đã “đuối sức” vì dịch bệnh, mất việc làm, mất thu nhập.
Đang tìm kiếm phương pháp để học 1 nghề mới.

2/ Bạn đang muốn tìm cách để kiếm tiền ngay tại nhà, hoặc có cách nào đó để tìm được việc làm ngay ?

3/ Bạn có công việc kinh doanh nhỏ nhưng đã phải đóng cửa hoặc tạm dừng.

4/ Bạn là người mới khởi nghiệp, khó khăn hoặc đã từng bị thất bại.

5/ 

Khóa học này sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng và công cụ để hóa giải những vướng mắc của bạn.

 

Nội dung

Đối tượng