Có tất cả 10 bài viết.

d5b59cd1afed59b300fc

Nguyễn Thành Trung

Co-Founder & CEO Quỹ đầu tư NIK INVEST

117180744 2974269809350021 2442655203966688831 n

Ngô Ngọc Tùng

Nhà Đào Tạo Ngô Ngọc Tùng

d697adb42e88d8d68199

Phạm Đồng Gia Kiệm

MC Năng Lượng

118862150 4422337741142184 5659698562606912419 n

Phạm Đăng Hoàng Huy

Đào Tạo Bán Hàng và Bất Động Sản Thực Chiến

z2748668413532 4180a48cf824ffe2da644cada52622e4

Trần Quang Thịnh

Giám Đốc Đối Ngoại NIK

nguyen huu thuan 2

Nguyễn Hữu Thuận

CEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Văn Lang

hoang trinh vinh an

Hoàng Trịnh Vĩnh An

Chuyên gia Marketing Online

nguyen van duc 2

Nguyễn Văn Đức

Giám đốc Marketing NIK

mr khang

Đặng Trọng Khang

Chuyên gia Chứng Khoán, Chủ tịch HĐQT Cty Minh Bảo Tín

nguyen thanh tien

Nguyễn Thành Tiến

Sáng lập tổ chức giáo dục NIK