Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có được quyền cấp sổ đỏ/ sổ hồng hay không?

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được phép cấp sổ đỏ, sổ hồng cho các đối tượng trên địa bàn. Vậy thực hư vấn đề này như thế nào? Mời bạn đọc cùng tìm câu trả lời trong nội dung bài viết dưới đây của NIK.

1. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có được quyền cấp sổ đỏ?

Theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, Khoản 23 Điều 2  Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu rõ về  thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

Điều 105 Luật Đất đai 2013, các cơ quan dưới đây được phép cấp mới sổ đỏ:

 • UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện các dự án đầu tư.
 • UBND cấp tỉnh ủy quyền cho sở tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận.
 • UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên lãnh thổ Việt Nam.
UBND cấp tỉnh ủy quyền cho sở tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận.
UBND cấp tỉnh ủy quyền cho sở tài nguyên và môi trường cấp Giấy chứng nhận.

Xem thêm văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng

Khoản 23 Điều 2  Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

– Những địa phương có trụ sở văn phòng đăng ký đất đai theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp:

(a)  Khi người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.

(b) Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng.

– Với những địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp trên thực hiện như sau:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường có quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đang thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài.

+ Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ được UBND cấp huyện trực tiếp cấp Giấy chứng nhận.

Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được UBND cấp huyện trực tiếp cấp Giấy chứng nhận.
Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được UBND cấp huyện trực tiếp cấp Giấy chứng nhận.

Xem thêm văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai

– Địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

–  Căn cứ vào điều kiện cụ thể về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký đất đai các địa phương mà UBND cấp tỉnh cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp (a), (b).

Tùy thuộc vào điều kiện thực tế để ủy quyền cấp sổ đỏ cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
Tùy thuộc vào điều kiện thực tế để ủy quyền cấp sổ đỏ cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Xem thêm Địa chỉ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh An Giang

Trí tuệ đầu tư

Phải sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, văn phòng đăng ký đất đai chỉ được phép cấp sổ đỏ khi được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Khi người sử dụng đất, sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận;

+ Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng.

Theo Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và luật sửa đổi Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 quy định về “Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai”, không quy định về “Thẩm quyền cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Trong quy định nêu rõ, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ chứ không có thẩm quyền cấp mới giấy chứng quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Qua những thông tin trên có thể khẳng định, thông tin chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có quyền cấp sổ đỏ là không đúng. Đây chỉ là cơ quan tiếp nhận và trả kết quả cấp sổ đỏ mà thôi.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không có quyền cấp sổ đỏ
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không có quyền cấp sổ đỏ

 

2. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có được quyền cấp sổ hồng?

Sổ đỏ và sổ hồng có giá trị pháp lý tương tự nhau, không khác biệt. Do đó, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không có quyền cấp sổ đỏ và sổ hồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một sự việc xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh là sự quá tải hồ sơ dẫn đến sự chậm trễ trong việc giải quyết giấy tờ cho người dân. Do đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM đã ký quyết định ủy quyền cho giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của các quận huyện được phép cấp sổ hồng. Tuy nhiên, việc đóng dấu xác nhận vẫn phải do sở TN&MT chịu trách nhiệm trước khi trả lại cho người dân.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cũng không được quyền cấp sổ hồng
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không được cấp sổ hồng

 

Dưới đây là 11 thủ tục cấp sổ hồng mà chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được ủy quyền:

 • Đăng ký, cấp sổ hồng cho trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2014, bên chuyển quyền đã có giấy hồng nhưng chưa thực hiện thủ tục (trường hợp không nộp lại sổ hồng cũ).
 • Đăng ký, cấp sổ hồng cho trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2014, bên chuyển quyền đã có giấy hồng nhưng chưa thực hiện thủ tục (trường hợp có nộp lại sổ hồng cũ).
Các thủ tục cấp sổ hồng mà chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được ủy quyền
Các thủ tục cấp sổ hồng mà chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được ủy quyền

 

 • Cấp mới qua chuyển đổi, thừa kế, tặng cho góp vốn, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại.
 • Những trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại sẽ được đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Khi thay đổi thông tin về người được cấp giấy hồng sẽ được đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền (cấp mới giấy hồng).
 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để dồn điền, đổi thửa cho cá nhân, hộ gia đình.
 • Cấp lại hoặc bổ sung trang bị mất.
 • Đính chính giấy chứng nhận đã cấp.
 • Thủ tục tách thửa.
 • Cấp đổi.

Qua những phân tích chi tiết, cụ thể trong bài viết, có thể thấy, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không có quyền cấp sổ đỏ, sổ hồng cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt được giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền thì mới được thực hiện việc cấp mới giấy chứng nhận này. Tuy nhiên, các thủ tục cấp mới phải thuộc các trường hợp theo quyết định ủy quyền của cơ quan cấp cao hơn.

Nếu bạn muốn biết cách để tránh gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản, hãy tham gia ngay Khóa học miễn phí 3 ngày về Kinh doanh & Đầu tư bất động sản của NIK! Thay vì THỬ, MẤT TIỀN và SAI >> ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!