Quy hoạch sử dụng đất là gì? Những thông tin quan trọng

Bạn hiểu gì về các loại quy hoạch sử dụng đất? Mục đích của quy hoạch sử dụng đất là gì? Tại sao quy hoạch sử dụng đất lại được điều chỉnh nhiều lần? Mọi câu hỏi xung quanh vấn đề này sẽ được giải đáp chi tiết và cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Luật đất đai năm 2013 tại Điều 3 đã nêu rõ: Quy hoạch sử dụng đất là công việc khoanh vùng và phân bổ đất đai theo không gian sử dụng. 

Vai trò của  quy hoạch sử dụng đất là để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, hỗ trợ cho việc thích ứng quá trình biến đổi khí hậu dựa vào nhu cầu sử dụng đất của từng ngành và lĩnh vực. 

Quy hoạch sử dụng đất chỉ có giá trị trong khoảng thời gian xác định bởi nó hay được điều chỉnh và cập nhật mới hàng năm.

Đất khi đã thuộc quy hoạch sử dụng đất tại địa phương  phải tuân thủ các hoạt động trên đất theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và UBND tỉnh, UBND huyện.

Xem thêm Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500

Một ví dụ về các loại quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh
Một ví dụ về quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh

 

2. Quy hoạch sử dụng đất nhằm mục đích gì?

Tạo sao phải quy hoạch sử dụng đất?

Những mục đích cơ bản của các loại quy hoạch sử dụng đất do Nhà nước đưa ra như sau:

 • Đảm bảo sử dụng đất đạt hiệu quả cao nhất
 • Bảo đảm đất sử dụng theo phương thức tiết kiệm tạo sự phát triển bền vững cho tương lai
 • Tránh xuất hiện trường hợp đất chưa sử dụng, đất sử dụng không hợp lý và không đem lại hiệu quả như mong đợi
 • Giải quyết tốt vấn đề giao thông, thực hiện theo đúng hướng các chính sách đã đầu tư vào địa phương, theo ý đồ chung của Nhà nước

Việc quy hoạch sử dụng đất ở nước ta thường được điều chỉnh nhiều lần do sự thay đổi các điều kiện về mặt kinh tế, xã hội ở mỗi thời kỳ có sự khác biệt nhau. Ngoài ra, sự biến động về mặt chính sách và sự yếu kém trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cũng khiến cho quá trình hoạt động trước đó không đem lại hiệu quả tốt.

Xem thêm Quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu

3. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Sau đây là các nguyên tắc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được Nhà nước đề ra:

 • Phù hợp với quy hoạch tổng thể, chiến lược phát triển chúng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng
 • Quy hoạch phải được tạo từ tổng thể đến chi tiết. Các loại quy hoạch sử dụng đất ở cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch của cấp trên. Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo được tính chất đặc thù, tạo sự liên kết với các vùng kinh tế – xã hội. Ngoài ra, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã phải nằm  theo hướng đi chung của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 • Kế hoạch sử dụng đất cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mà các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt trước đó.
 • Đất sau khi được quy hoạch phải đảm bảo sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
 • Quy hoạch phải đảm bảo khai thác một cách hợp lý các tài nguyên trong thiên nhiên, đảm bảo sự thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tốt.
 • Bảo vệ các danh lam thắng cảnh, tôn tạo các di tích lịch sử – văn hóa quan trọng tại địa phương
 • Bảo đảm luôn ưu tiên quỹ đất cho vấn đề an ninh, quốc phòng, công cộng, an ninh lương thực, phục vụ các lợi ích quốc gia, bảo vệ môi trường.
 • Quy hoạch sử dụng đất tại địa phương cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã quyết định và phê duyệt.
 • Quy hoạch phải đảm bảo tính công khai và dân chủ
Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo nguyên tắc theo quy định mà Nhà nước đề ra
Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo nguyên tắc theo quy định mà Nhà nước đề ra

Xem thêm Quy hoạch chi tiết 1/2000 là gì?

Nếu bạn muốn biết cách để tránh gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản, hãy tham gia ngay Khóa học miễn phí 3 ngày về Kinh doanh & Đầu tư bất động sản của NIK! Thay vì THỬ, MẤT TIỀN và SAI >> ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Trí tuệ đầu tư

4. Những quy định về lập quy kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất

Luật Đất đai 2013 đã quy định rõ về vấn đề lập quy kế hoạch, các loại quy hoạch sử dụng đất như sau:

Mọi hoạt động liên quan đến vấn đề các loại quy hoạch sử dụng đất đều phải đảm bảo tuân thủ theo đúng pháp luật.

Đất đã quy hoạch có tính chất đặc biệt và có thể được điều chỉnh, thay đổi theo từng giai đoạn cụ thể. Dựa vào sự điều chỉnh quy hoạch để chính quyền địa phương đưa ra phương án và thực hiện sao cho linh hoạt và phù hợp nhất với điều kiện thực tế.

Tóm tắt lại, muốn lập quy hoạch sử dụng đất cần phải đáp ứng các nguyên tắc cơ bản như sau:

 • Cơ quan và đơn vị có thẩm quyền cần đảm bảo tính liên kết giữa các vùng miền với nhau. Quy hoạch phải đáp ứng được tính chất đặc thù về đất của mỗi địa phương. 
 • Khi lập quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện cần phải thực hiện luôn các nội dung về sử dụng đất ở cấp xã. Điều này do, cấp huyện là đơn vị cấp thấp nhất được phép thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất.
 • Quy hoạch sử dụng đất tại địa phương cần thiết phải bảo vệ được đất trồng lúa, đất trồng rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ. Quy định này sẽ đảm bảo về vấn đề an ninh quốc phòng và lương thực của quốc gia. Ngoài ra, điều này còn đảm bảo sự cân bằng và phát triển bền vững trong tương lai.
 • Đảm bảo sao cho quỹ đất của quốc gia ở từng địa phương được sử dụng tiết kiệm, đạt hiệu quả sử dụng cao, đạt được yêu cầu về nhu cầu sử dụng đất giữa các địa phương cũng như trong từng ngành và lĩnh vực.

Sau khi đã hoàn thiện bản quy hoạch sử dụng đất, cần phải tiếp tục lên kế hoạch chi tiết để đính kèm và bản quy hoạch gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để có cơ sở phê duyệt.

5. Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại cấp tương đương về mặt quy mô, nhiệm vụ và mục đích sử dụng. Sau đây là các cơ quan được và có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất:

 • Xử lý hồ sơ từ UBND cấp tỉnh nộp: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Xử lý hồ sơ từ UBND cấp huyện nộp: Sở Tài nguyên và Môi trường

Trình tự, thủ tục thực hiện và xử lý hồ sơ quy hoạch sử dụng đất trên cơ bản tại các đơn vị đều được thực hiện giống nhau. Sau đây là các bước về quá trình thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

Quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải theo đúng trình tự đã được quy định
Quá trình thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải theo đúng trình tự đã được quy định

 

 • UBND cấp tỉnh sẽ gửi hồ sơ về kế hoạch, các loại quy hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi Trường để xin được thẩm định.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các thành viên Hội đồng thẩm định nhằm  lấy ý kiến. Bước này sẽ được thực hiện trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ xin thẩm định hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng thẩm định sẽ kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực muốn chuyển mục đích sử dụng đất (chú trọng đến các khu vực là đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng,…)
 • Trong thời hạn 15 ngày, các thành viên của Hội đồng thẩm định sẽ gửi ý kiến đóng góp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản
 • Trong thời hạn 10 kể từ thời điểm hết hạn lấy ý kiến đóng góp, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có trách nhiệm tổ chức họp với Hội đồng thẩm định và đưa ra kết quả thẩm định để gửi đến UBND cấp tỉnh.
 • UBND cấp tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin phê duyệt.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời hạn 10 ngày.

6. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Sau đây là các đơn vị nào có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp:

 • Quốc hội có thẩm quyền quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp quốc gia
 • Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp tỉnh
 • UBND cấp tỉnh có quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Bài viết trên đây đã nêu lên tất cả các vấn liên quan đến các loại quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương hiện nay. 

Tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của NIK EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Khi bạn được học trực tiếp, sẽ cảm thấy kiến thức dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn. Từ đó có động lực để đầu tư. Bạn có thể tham khảo khóa học TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 4.0 miễn phí trong 3 ngày của NIK tại đây

Nguyễn Thành Tiến là người sáng lập tổ chức giáo dục NIK từ năm 2012 Đã đào tạo hơn 100.000 học viên về kinh doanh và đầu tư trong 9 năm qua. Với sứ mệnh mang đến những kiến thức thực dụng nhất cho người Việt, tôi mong muốn cung cấp tất cả các kiến thức về kinh doanh bất động sản, kiến thức về đầu tư cho người Việt chúng ta. Kênh blog Nik Edu ra đời nhằm cung cấp giá trị kiến thức đó cho mọi người.
mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay chưa có sổ đỏ Bất Động Sản

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay chưa có sổ đỏ 

Trong quá trình giao dịch và mua bán nhà đất để tránh những rủi ro có thể xảy ra thì việc ký mẫu hợp đồng...
bí quyết kinh doanh bất động sản Bất Động Sản

15 bí quyết kinh doanh bất động sản dành cho người mới

Bất động sản là một thị trường lớn đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Thế nhưng, nếu không nắm được bí quyết kinh...
bất động sản yên bái Bất Động Sản

Thị trường Bất Động Sản Yên Bái

Thị trường bất động sản Yên Bái đã thật sự phát triển khi thu hút được sự quan tâm và đầu tư của nhiều ông...