Các hình thức đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2020

Trong Luật đầu tư 2020, pháp luật nước ta đã chia đầu tư xây dựng công trình thành 5 hình thức. Cụ thể, đó là các hình thức đầu tư xây dựng công trình nào, điều kiện thành lập ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!

1. Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Khái niệm:

Các chủ thể được quyền thành lập tổ chức đầu tư nếu muốn đầu tư. Không yêu cầu phải có dự án đầu tư trước với đầu tư trong nước. Ngược lại, nếu là tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư vào nước ta thì bắt buộc phải cung cấp được Giấy chứng nhận đầu tư trước khi đầu tư vào Việt Nam và dự án đầu tư trước khi đi vào hoạt động. Bên cạnh đó còn phải giải trình được hình thức đầu tư, đối tác, phạm vi,điều kiện hoạt động theo đúng như công ước quốc tế. (Theo Luật đầu tư số 61/2020/QH14)

Các hình thức đầu tư xây dựng công trình
Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Xem thêm Quản trị danh mục đầu tư

Điều kiện thành lập:

 • Nhà đầu tư có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án đầu tư
 • Đáp ứng các điều kiện theo quy định điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia thành viên về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác đầu tư
 • Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế hiện là một trong các hình thức đầu tư xây dựng công trình phổ biến, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhất.

2. Hình thức đầu tư mua cổ phần, góp vốn, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Khái niệm:

Theo quy định pháp luật, nhà đầu tư có các quyền như: Mua cổ phần, góp vốn, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hợp pháp. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư nước ngoài chỉ có quyền tham gia vào một số hình thức góp vốn nhất định đã được pháp luật nước ta quy định.

Điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài:

 • Đáp ứng các điều kiện theo quy định điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia thành viên về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác đầu tư
 • Đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ theo đúng quy định pháp luật

Các hình thức góp vốn với nhà đầu tư nước ngoài:

 • Góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh
 • Mua cổ phần từ công ty CP, có thể là cổ phần phát hành lần đầu hay cổ phần phát hành thêm
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác
Các hình thức đầu tư
Hoặc theo hình thức mua cổ phần, góp vốn, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Xem thêm Thu nhập từ đầu tư vốn

Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp với nhà đầu tư nước ngoài:

 • Mua từ cổ đông, công ty cổ phần của công ty CP
 • Mua từ thành viên thuộc công ty TNHH phần vốn góp
 • Mua từ thành viên góp vốn tại công ty hợp danh phần vốn góp
 • Mua từ thành viên các tổ chức kinh tế khác phần vốn góp

Thủ tục đầu tư theo hình thức mua cổ phần, góp vốn, phần vốn góp:

Chuẩn bị các hồ sơ đăng ký đầu tư sau nếu như lựa chọn đầu tư bằng cách tham gia góp vốn hoặc mua cổ phần trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay phần vốn góp từ 51% vốn điều lệ trở lên:

 • Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần. Nội dung trong văn bản phải đảm bảo có đầy đủ thông tin về tổ chức kinh tế muốn tham gia đầu tư, sau khi góp vốn thì tỷ lệ vốn điều lệ của công ty, tổ chức kinh tế đó bao nhiêu
 • Bản sao có công chứng CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu
 • Nếu là tổ chức thực hiện đầu tư phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý

Các thủ tục này sẽ được nộp lên cho Sở Kế hoạch Đầu tư tại nơi công ty, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Nếu như hồ sơ hợp lệ, sau 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ có văn bản thông báo về việc thực hiện thủ tục thay đổi thành viên của công ty, tổ chức.

Ngược lại, nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch Đầu tư cũng sẽ có văn bản với nội dung nêu rõ lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.

>> Xem thêm: 5+ Phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư chính xác nhất

3. Thực hiện dự án đầu tư

Khái niệm:

Một trong các hình thức đầu tư xây dựng công trình khác cũng rất phổ biến là đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP. tức là, nhà đầu tư sẽ đầu tư dựa theo hình thức đối tác công tư. Các hoạt động đầu tư dựa trên hợp đồng dự án giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện.

Các công việc được thực hiện có thể là kinh doanh, vận hành, xây dựng, cải tạo, cung cấp dịch vụ công hay quản lý công trình hạ tầng.

hình thức đầu tư
Hình thức đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng PPP

Xem thêm Các chủ đầu tư uy tín ở TP HCM

Phân loại hợp đồng PPP:

 • Hợp đồng BOT, tức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao
 • Hợp đồng BTO, tức hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh
 • Hợp đồng BT, tức hợp đồng xây dựng – chuyển giao
 • Hợp đồng BOO, tức hợp đồng xây dựng – sở hữu – kinh doanh
 • Hợp đồng BTL, tức hợp đồng xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ
 • Hợp đồng BLT, tức hợp đồng xây dựng – thuê dịch vụ – chuyển giao
 • Hợp đồng O&M, tức hợp đồng kinh doanh – quản lý

Lĩnh vực đầu tư:

 • Y tế; thể thao; văn hóa; giáo dục; đào tạo; dạy nghề; khoa học & công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin; khí tượng thủy văn
 • Nhà ở tái định cư; nhà ở xã hội; nhà ở công vụ; trụ sở cơ quan nhà nước
 • Nhà máy điện, đường dây tải điện
 • Giao thông vận tải
 • Dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn liền với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; nông nghiệp & phát triển nông thôn
 • Công viên; nghĩa trang, hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải; hệ thống thoát nước; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống chiếu sáng công cộng; nhà, sân bãi để xe, xe ô tô, máy móc, thiết bị
 • Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ cho doanh nghiệp quy mô vừa & nhỏ; hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ thông tin tập trung; hạ tầng thương mại; hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
 • Các lĩnh vực đầu tư khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Trí tuệ doanh nghiệp

4. Đầu tư theo hình thức BCC

Khái niệm:

Thuộc loại hợp đồng hợp tác kinh doanh do các nhà đầu tư tham gia cùng ký kết. Trong hợp đồng có các nội dung nêu rõ về việc phân chia sản phẩm, lợi nhuận của hoạt động hợp tác kinh doanh này mà không cần thành lập tổ chức kinh tế.

Các nhà đầu tư tham gia ký kết có thể là nhà đầu tư trong nước – trong nước hoặc nhà đầu tư trong nước – nước ngoài. Hợp đồng được thực hiện dựa theo quy định của pháp luật về luật dân sự.

Hình thức đầu tư xây dựng công trình
Hình thức đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BCC

 

Để thực hiện hợp đồng BCC các nhà đầu tư phải cùng thành lập ban điều phối. Trách nhiệm, chức năng, quyền hạn của ban điều phối do các bên tham gia cùng thỏa thuận.

Nội dung hợp đồng BCCC:

Thông tin của các bên tham gia hợp đồng (tên, địa chỉ, người đại diện) và địa chỉ giao dịch/thực hiện dự án

 • Mục tiêu, phạm vi hoạt động
 • Mức đóng góp và phân chia kết quả đầu tư của các bên
 • Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng
 • Quyền lợi, nghĩa vụ các bên
 • Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng
 • Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp nếu có

>> Xem thêm: Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng hiệu quả

5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ

Ngoại trừ các dự án đầu tư được quy định tại Điều 30 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 thì nhà đầu tư có quyền thực hiện đầu tư đối với các dự án sau:

 • Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển bằng đường hàng không
 • Dự án đầu tư chế biến dầu khí
 • Dự án đầu tư yêu cầu di dân 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác.
 • Dự án đầu tư mới: xây dựng cảng hàng không, cảng, sân bay, nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, đường cất hạ cánh của hãng hàng không,…
 • Dự án đầu tư mới ở bến cảng, bến cảng biển, khu bến cảng có quy mô từ 2.300 tỷ đồng
 • Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong 1 số trường hợp như: dự án đầu tư có quy mô diện tích đất trên 50 ha hoặc dưới 50 ha với quy mô dân số trên 15.000 người tại đô thị; dự án đầu tư có quy mô diện tích đất trên 100 ha hoặc dưới 100 ha tại ngoại ô khu đô thị nhưng có quy mô dân số trên 10.000 người;

Như vậy, có thể nói rằng theo Điều 21 Luật Đầu tư năm 2020 liệt kê ra 5 hình thức đầu tư tại Việt Nam, bao gồm: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, Thực hiện dự án đầu tư, Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn trả lời được câu hỏi các hình thức đầu tư theo Luật và các hình thức đầu tư xây dựng công trình phổ biến nhất. Khóa học Trí Tuệ Doanh Nghiệp của NIK EDU được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, đã đào tạo cho hơn 100.000 học viên về đầu tư và doanh nghiệp. Tham gia ngay để cùng nhau tìm ra chiến lược phát triển cho doanh nghiệp của bạn tại đây.

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!