24h.com.vn: Nguyễn Thành Tiến – Làm giàu không dễ dàng và chiến lược nào để rút ngắn thời gian 🔗

Nguyễn Thành Tiến - Làm giàu không dễ dàng và chiến lược nào để rút ngắn thời gian - 1

….

Và tôi học được bài học thứ hai: Phải có quá trình Học việc trước khi khởi nghiệp. Sai lầm trước đây là tôi thường vào việc luôn.

Vừa đi làm ở cơ quan để tồn tại, tôi tiếp tục thử nghiệm.

Một lần tôi đi thuê phòng trọ ở, tôi được ông chủ nhà tin tưởng giao cho quản lý một căn nhà có 06 phòng.

Khi có một phòng trống ra, chủ nhà đặt giá 1,4 triệu và tôi cho thuê được 1,6 triệu đồng, tôi kiếm được chút tiền. Sau đó tôi nghĩ liệu mô hình này có thể mở rộng ra được hay không.

Vì thế tôi bắt đầu đi thuê nhà rồi cho thuê lại.

03 căn nhà đầu tiên, tôi gặp khá nhiều thách thức trong việc đàm phán đi thuê , vận hành và quản lý tài sản nhưng rồi cũng vượt qua…. – 24h.com.vn